UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Çağrısı

4.4.2019

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2019 yılı için başvuru çağrısı yapılmıştır.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, sürdürülebilir kentsel kalkınma için stratejik unsur olarak yaratıcılığın belirlendiği şehirler ile ve şehirler arasında uluslararası işbirliğini geliştirmek amacıyla 2004 yılında kurulmuştur.

Hızla gelişen bu ağı oluşturan 72 ülkeden 180 şehir, aynı amaçlar doğrultusunda hep birlikte çalışmaktadırlar. Bu amaçlar; şehirleri daha kapsayıcı, güvenli, dirençli ve sürdürülebilir kılmak için kendi kalkınma strateji ve planlarının merkezine yaratıcılığı ve kültür endüstrisini yerleştirme ve uluslararası düzeyde aktif olarak iş birliğidir.

Yaratıcı Şehirler Ağı;  edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi ve medya sanatları olarak belirlenen yedi temayı içermektedir.

Şehirler Ağa katılarak; iyi uygulamaların paylaşımı, sürdürülebilir kalkınma planlarında kültür etkileşimini ve kültürel yaşama katılımın teşviki ve işbirliği gelişimi için çalışmayı taahhüt ederler.

Fikirler ve yenilikçi uygulamalar laboratuvarı olarak UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, Birleşmiş Milletlerin 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDGs) gerçekleştirilmesine somut katkı sağlar. Ağ bu katkıyı politika geliştirme ve kadınlar, gençler ve toplumun kırılgan kesimleri dâhil tüm paydaşların katılımıyla sağlar. 

Aday şehirler web sitesinde bulunan resmi formu kullanarak başvurularını en geç 30 Haziran 2019 (Merkez Avrupa Saati- gece yarısı) tarihine kadar UNESCO’ya göndermelilerdir. Son gönderme tarihinden sonra iletilen, tamamlanmamış ve farklı formatta gönderilmiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bu tarihe kadar yapılacak başvurularda Millî Komisyonun resmi onayının bulunması zorunludur. Bu nedenle başvurular inceleme için en geç 10 Haziran 2019 tarihine kadar UNESCO Türkiye Millî Komisyonuna gönderilmelidir.

Ağın kararı gereği bu yıl her ülkeden, farklı yaratıcı alanlardan olmak üzere, en fazla 2 şehir Yaratıcı Şehirler Ağına kabul edilecektir.

2019 yılı için belirlenen Yaratıcı Şehirler, yılsonundan önce UNESCO web sitesinde duyurulacaktır.

2019 yılı başvuru çağrısı için Başvuru Prosedürünü ve Başvuru Formunu içeren daha fazla bilgi www.unesco.org/culture/creativecities adresinde yer almaktadır.

 

Başvuru İçin Temel Belgeler