UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

L’Oréal-UNESCO “Bilim Kadınları İçin Programı” Uluslararası Ödülleri 2021 İlanı

28.4.2020

1998 yılından itibaren verilmeye başlanan L’Oréal-UNESCO Uluslararası Ödülleri dünya genelinde tanınmış bilim kadınlarını desteklemektedir. Her sene, uluslararası bilim dünyasında Yaşam Bilimleri veya Fiziki Bilimler (her yıl bu alanlardan biri olacak şekilde) alanlarının gelişmesine katkıda bulunan beş bilim kadını bu ödüle layık görülmektedir. Bu güne kadar 112 bilim kadını L’Oréal-UNESCO Uluslararası Ödülüne layık görülmüş olup, bunlardan üçü Nobel Ödülü kazanmıştır.

L’Oréal-UNESCO Uluslararası Ödülleri 2021 yılında Fiziki Bilimler, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanlarında verilecektir. Ödüllere uluslararası alanda başarılı bilim kadınlarını aday gösterme işlemi elektronik olarak https://www.forwomeninscience.com/en/awards adresinden yapılmaktadır. Aday göstermek için son başvuru tarihi 31 Mayıs 2020 olarak bildirilmiştir.

Aşağıdaki beş bölgede çalışan beş seçkin bilim insanı ödül almaya hak kazanacaktır.

-Afrika&Arap Devletleri

-Asya-Pasifik

-Avrupa

-Latin Amerika

-Kuzey Amerika

Aday gösterilecek olan araştırmacıların belirlenmesindeki faktör araştırmacıların uyruğu değil, çalışmalarını en az beş yıl süresince yürüttüğü yer olacaktır. Beş bölgenin her biri için bir aday seçilecektir. Araştırmacıların her biri için ödül miktarı 100.000 Avro’dur. Adaylarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Seçilecek adayların;

-Bireysel olarak üstün bilimsel başarılarıyla uluslararası bilimsel topluluklar tarafından tanınmış olması,

-Bilimsel araştırmaya aktif olarak dâhil olması,

-Başvuru Koşulları Ek-1'de belirtilen Fiziki Bilimler, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanlarından herhangi birine dâhil olması,

Adayların seçim kriterleri şunlardır:

-Adayın bilimin genel gelişimine olan olağanüstü katkısı,

-Adayın çalışma alanının güncel durumuna etkisi (yayınların kalitesi, sayısı ve etkisi, konferans sunumları, patentler…),

-Adayın disiplini içindeki meslektaşları tarafından yayınlarıyla tanınması,

-Adayın eğitim, öğretim faaliyetleri, mentorluk ve/veya Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine bağlılığının yaygın bir şekilde tanınması.

Adayların ödüle hak kazanabilmesi için, seçkin bir bilim insanı tarafından aday gösterilmesi gerekmektedir. Adayın bireysel başvuruda bulunması veya yakın aile üyelerinin aday göstermesi uygun değildir. Araştırma grupları aday gösterilemez.

L’Oréal-UNESCO Uluslararası Ödüllerine aşağıdaki özelliklere sahip kişilerce aday gösterilmesi mümkündür:

- Üniversite veya Bilim Kurumları Başkanları,

- Bilimler Akademisi veya diğer Ulusal Bilim Kurumlarının Üyeleri,

- Araştırma Kürsülerinin Başkanları,

- Profesörler, akademisyenler,

- Geçmişte Bilim Kadınları İçin Ödülü kazananlar,

- Aday göstereceklerin en az doktora derecesi sahibi olması gereklidir.

Başvuru evrakları aşağıdaki gibidir:

- Detaylı bir özgeçmiş,

- Aday gösteren kişi tarafından hazırlanacak, adayın L’Oréal-UNESCO Uluslararası Ödülüne uygunluğunun ve ülke/bölgesine katkısının belirtildiği kısa bir açıklama (200-400 kelime),

- Güncel olanlardan başlayarak adayın yayınlarının ve patentlerinin listesi,

-Adayın en önemli on yayının tam metni: yayınlarının önemini açıklayan kısa bir özet (150 kelimeden az), otomatik alıntılar hariç her bir makalesi için atıf sayısı ve her bir derginin etki faktörü,

-Adayın seçilmesi halinde paylaşılmak ve Jüri tarafından değerlendirilmek üzere, ödüle neden layık görülebileceğini anlatan beyan metni (40 kelimeden az),

- Adayın çalıştığı kurum dışındaki seçkin bilim insanlarından alınmış üç veya beş tavsiye mektubu.

Son başvuru tarihinden sonra iletilen veya eksik evrak içeren başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurular iki başvuru dönemi için geçerlidir. 2021 Fiziki Bilimler, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri için başarılı olamayanlar, adaylarının evrakını güncelleyerek, 2023 Yaşam Bilimleri Ödülü için (Nisan 2022’de) tekrar başvurabilirler.

2021 yılı L’Oréal-UNESCO Uluslararası Ödülleri başvuru koşullarını öğrenmek, başvurulabilecek alanlar hakkında daha detaylı bilgi edinmek için lütfen Tıklayınız