UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Öğrenen Şehirler Ağı 2019 yılı için başvuru çağrısı yapılmıştır

10.4.2019

UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı, politika diyaloğunu ve üye şehirlerin arasındaki ikili öğrenmeyi; bağlantılar kurarak, ilişkileri destekleyerek, kapasite geliştirmeye olanak sağlayarak ve öğrenen şehirler inşa etme sürecinin tanınması ve güçlendirilmesi için araçlar geliştirerek teşvik edip, dünya şehirlerindeki hayat boyu öğrenme uygulamalarını desteklemekte ve geliştirmektedir.

Dünya’nın çeşitli bölgelerinden 1000’in üzerinde şehir “Öğrenen Şehir” olmuş ve olma sürecindedir. Bu şehirler uluslararası politika diyaloğundan, eylem araştırmalarından, kapasite geliştirmeden, karşılıklı öğrenmeden ve hayat boyu öğrenmenin teşvik edilmesi için gerekli “Öğrenen Şehir” yaklaşımlarını etkin şekilde kullanmaktan yararlanmayı amaçlamaktadırlar.

Başvuru Süreci

  • Başvuru sahibi şehirler, UNESCO GNLC web sitesinde (http://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities/become-member) bulunan başvuru formunu doldurmalıdır. Form elektronik ortamda doldurulmalı ve Belediye Başkanının imzasını içermelidir.
  • Başvuru formunun onaylanması için başvuru sahibi şehir tarafından UNESCO Türkiye Millî Komisyonuna (webmaster@unesco.org.tr)  ve ayrıca bir kopyası UNESCO Yaşam Boyu Öğrenme Enstitüsündeki (UIL) UNESCO GNLC (learningcities@unesco.org) Koordinasyon Ekibine e-posta yoluyla gönderilmelidir. Millî Komisyon, başvuruyu onaylamak için gerekirse şehirden ek belge talep etme hakkına sahiptir.

 

Aday şehirler UNESCO GNLC web sitesinde bulunan resmi formu kullanarak başvurularını en geç 24 Nisan 2019 tarihine kadar UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna göndermelilerdir. Son gönderme tarihinden sonra iletilen, tamamlanmamış ve farklı formatta gönderilmiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Millî Komisyonlar en fazla 3 şehrin adaylık başvurusunu onaylanmak üzere sunabilecektir.

2019 yılı başvuru çağrısı için daha fazla bilgi http://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities  adresinde yer almaktadır.