UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

COVID-19 Döneminde Yaşam: Engelli Çocukların Ebeveynleri İçin Kılavuz

13.5.2020

Ebeveynlik asla kolay değildir, ancak bir salgın sırasında ebeveynlik tamamen farklı zorluklar yaratır. Sorumluluk, özellikle engelli çocukların ebeveynleri ve her iki rolü de üstlenen ebeveynler ve bakıcılar için benzersizdir.

Ebeveynlerin bu zorluklarla başa çıkmalarını kolaylaştırmak ve yardımcı olmak için UNESCO Yeni Delhi ve UNESCO Toplumsal Engelliler Yönetimi Başkanı (Calicut Üniversitesi), COVID-19 Döneminde Yaşam başlıklı engelli çocukların ebeveynleri ve bakıcıları için bir kitapçık hazırlamaktan gurur duymaktadır: Engelli Çocukların Ebeveynleri için Kılavuz.

Kılavuz, bir ebeveynin/bakıcının engelli çocuklara bakarken dikkate alması gereken farklı yönleri açıklar ve gösterir. Ayrıca, bu olağandışı zamanlarda ebeveynlerin/bakıcıların zihinsel sağlığını ve çeşitli görev ve sorumluluklarını koruma ihtiyacını da ele almaktadır.

“Kılavuz, eyleme yöneliktir ve COVID-19'un aşırı zorluklarıyla başa çıkmak için özel ihtiyaçları olan tüm ailelere hizmet etmeye yardımcı olacaktır. Toplum Engellilik Yönetimi ve Rehabilitasyon Programı (CDMRP) aracılığıyla farkındalık yaratmaya yönelik kapsayıcı bir yaklaşım yaratma konusundaki sürekli çabalarından dolayı Calicut Üniversitesi ve Sosyal Adalet Bölümü'ne (Kerala) teşekkür ediyoruz.”

                                                                                   Eric Falt, UNESCO Yeni Delhi Direktörü

“COVID-19'un getirdiği radikal değişiklikler ve bunu takip eden stres ve insanların yaşamlarındaki kilitlenme de engelli çocuklar arasında farklı zorluklara neden olabilir. Bu nedenle, ebeveynleri ve bakıcıları bu salgın sırasında onları nasıl çekip çevirebileceklerini ve yönlendireceklerini bilmelidir.”

Prof. K. Manikandan, UNESCO Topluma Dayalı Engellilik Yönetimi ve Rehabilitasyon Çalışmaları Başkanı

Engelli çocuklar, COVID-19'dan kaynaklanan ve altta yatan sebeplerden dolayı ciddi komplikasyon risklerini artıran sağlık koşullarına sahip olabilir. Buna ek olarak, okulların ve işletmelerin düzenli işleyişleri durduğunda, bu çocuklar için terapi ve desteğe erişilememesi uzun süreli ve önemli etkiler gösterebilir. Bu nedenle, fiziksel sağlıklarının yanı sıra zihinsel sağlıklarına da dikkat etmek önemlidir.

UNESCO, herkes için kaliteli eğitime eşit erişimi teşvik etmeyi ve sağlamayı taahhüt eder. Kapsayıcı eğitim; eşitlik, adalet ve tarafsızlık temelli bir dünya vizyonundan doğar. Bu bağlamda, UNESCO Yeni Delhi ofisi, 2019'da ‘N FOR NOSE - Hindistan 2019 Eğitim Durumu Raporu: Engelli Çocuklar’ı başlattı. Ulusal ve uluslararası politika belgelerinde ve yasal çerçevelerde belirtildiği gibi 2030 yılında engelli çocuklar için bir eğitim vizyonu oluşturmayı amaçlamaktadır ve ülke çapında yaygın olarak paylaşılmıştır.

Bu metin, https://en.unesco.org/news/another-covid-19-front-line-parents-children-disabilities adresindeki “Another COVID-19 Front line: Parents of children with disabilities” başlıklı yazıdan yararlanılarak Türkçeleştirilmiştir.