UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

Somut olmayan kültürel mirası keşfedin!

6.6.2020

Yaşayan somut olmayan kültürel miras uygulamaları ve ifadelerinin dinamik ve etkileşimli bir alanında gezinmenin yollarını keşfedin. Onların, birlikte nasıl zengin bir kültürel çeşitliliği temsil ettiklerini görün.

"Somut Olmayan Kültürel Mirası Keşfedin" web-semantiği ve grafik görselleştirmeyi kullanarak UNESCO'nun 2003 Sözleşmesi Listelerinde kayıtlı olan 500'e yakın unsur arasında geniş bir kavramsal ve görsel gezinme sunmaktadır. Etki alanları, temalar, coğrafya ve ekosistemler arasındaki çeşitli unsurları araştırır ve aralarındaki derin bağlantıları görselleştirmeyi mümkün kılar (Hakkında daha fazla bilgi edinin).

Yeni unsurlar kaydedildikçe ve indeksleme geliştirildikçe görselleştirmeler sürekli olarak gelişmektedir. Unsurlara listeler aracılığıyla da göz atabilirsiniz.

Bu metin https://ich.unesco.org/en/dive&display=constellation#tabs adresinden yararlanılarak Türkçeleştirilmiştir.

Nasıl kullanılır?

“Constellation” sekmesinden ilgilenilen konsepte tıklanarak ilgili somut olmayan kültürel miras unsurları görülebilir. Bu konseptlerden bazıları; Dance – Dans, Vocal Music – Vokal Müziği, Wedding – Evlilik, Improvisation – Doğaçlama, Work Songs – İş Şarkıları, Orchestras – Orkestralar, Woodwind Instruments – Üflemeli Çalgılar, Bowed String Instruments – Yaylı Çalgılar, Musical Instruments – Müzik Aletleri, Plucked String Instruments – Telli Çalgılar, Chareography – Karegorafi, Instrument Making – Enstrüman Yapımı, Theatre – Tiyatro, Performing Arts – Performans Sanatları, Apprenticeship – Çıraklık Eğitimi, Family – Aile, Procession – Tören Alayı, Religious Practice – Dini Pratikler, Festivals – Festivaller, Costumes – Kostümler, Masks – Maskeler, Wood – Ahşap, Rituals – Ritüeller, Oral Tradition – Sözlü Gelenek, Religious Belief – Dini İnançlar, Sacrifice – Kurban, Pastoralism – Pastoralizm, Technical Skills – Teknik Beceriler, Nomads – Göçebeler, Craft Workers – Zanaat İşçileri, Handcrafts – El Sanatları, Decorative Arts – Dekoratif Sanatlar, Textile Arts – Tekstil Sanatları,

“Biomes and Natural Resources” sekmesinden Inland Wetlands – İç Sulak Alanlar, Forests – Ormanlar, Grasslands – Çayırlar, Agro-Ecosystems – Tarım Ekosistemleri, Drylands – Kurak Alanlar, Non-ecosystem Specific – Ekosistem Spesifik Olmayanlar, Urban Areas – Kentsel Alanlar, Mountains – Dağlar, Sea – Deniz ile ilgili somut olmayan kültürel miras unsurları görülebilir.

“Domains of the Convention” sekmesinden istenilen ülke seçilerek somut olmayan kültürel miras unsurları görülebilir. Temalar ile ayrılmış olan unsurların üstünde gezinerek hangi ülkeye ait oldukları incelenebilir.

“Threats”  sekmesinden miras alanlarını tehdit eden konular görülebilir. Bunlar, Negative Attitudes – Olumsuz Tutumlar, Demographic Issues – Demografik Sorunlar,  Decontextualization – Bağlamından Koparma, Environmental Degradation – Çevresel Bozulma, Weakened Practice and Transmission – Zayıflamış Pratik ve Aktarım, Cultural Globalization – Kültürel Küreselleşme, New Products and Techniques – Yeni Ürünler ve Teknikler, Loss of Objects or Systems – Sistemlerin veya Objelerin Kaybı, Economic Pressure – Ekonomik Baskı. Grafik üzerinde tek bir somut olmayan miras unsurunun üstüne gelinerek unsurun hangi hususlarda tehdit altında olduğu görülebileceği gibi tehdit unsurlarının hangi miras unsurlarını tehdit ettiği de görülebilir.