UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

COVID-19 ORTASINDA KIZLARIN EĞİTİMİ İÇİN "YENİ NORMALİ" YENİDEN İNŞA ETMEK

6.6.2020

Genç kadın aktivistler ve Plan International'ın CEO'su arasında kızların eğitimi için "yeni normal" vizyonunu tartışmak üzere nesiller arası bir müzakere gerçekleştirildi. Gender Flagship'in paydaşı olan Birleşmiş Milletler Kız Çocukların Eğitimi Girişimi (UNGEI) tarafından organize edilen bu müzakere, genç seslerin COVID-19 eğitim cevabına katılımıyla gerçekleştirilen müzakereler serisinin bir parçasıdır. 

COVID-19 pandemisi, tüm dünyadaki birçok devleti virüsün yayılımını durdurmak için eğitim enstitülerini geçici olarak kapatmaya zorlamıştır. Pandeminin zirve yaptığı dönemlerde 1,5 milyardan fazla öğrenci veya ilk öğretimden yüksek öğretime kadar dünyanın öğrenci nüfusunun yüzde 90'ından fazlası, eğitimlerinin aksadığına ve zaman zaman da sekteye uğradığına şahit olmuşlardır.

Dijital çözümler ve gerçeklik 

"Herkesin kolayca çevrimiçi olarak devam edebileceği varsayılıyor” diyor Plan International CEO'su Anne-Birgitte Albrectsen. 

Tüm gözler eğitimin devamlılığının sağlanması için dijital teknolojilere dönmüşken mevcut toplumsal cinsiyet eşitsizliği artarak görünür hale gelmiştir ve kızları daha da ötekileştirilme riskiyle karşı karşıya bırakmıştır. Veriler ve tecrübeler ışığında biliyoruz ki dünya çapında milyonlarca kız çevrimiçi olamamaktadır ve bu sebepten de dijital alanda gerçekleşen eğitime erişememektedirler. 

"Hayatta kalmaya çabalayan kızların çevrimiçi olmak için gereken ve pahalı olan veriyi satın almaya güçlerinin yetmesini nasıl bekleyebiliriz?" diyor Nijerya Aktivistlerinden Maryjacob. "Dünya dijitalleşmekte ancak bu kızlar dışlanıyor."

"Bir ev internete bağlı olsa bile kızlar interneti kullanamıyorlar. Neden? Çünkü erkek kardeşleri interneti kullanırken onlar ev işi ile meşguller." diyor Maryjacob.

Tüm bu zorluklara karşılık vermek için gençlerin öncülük ettiği ağlar internete bağlanabilirlik konuları etrafında çalışmaktadırlar. Bu ağlar, tüm dünyadaki kızlara ulaşmak için radyo yoluyla kamusal öğrenme programları gibi düşük seviyede teknoloji gerektiren uygulamalar başlatmıştır. Genç aktivistler aynı zamanda dijital okur yazarlık kapsamında çevrimiçi olan kızların sosyal medya uygulamaları yoluyla internette gezinmelerine, interneti kullanmalarına ve istismarı raporlamalarına yardımcı olarak onları desteklemektedir.

Kızları dinlemek 

Tüm dünya okullarını aşamalı olarak yeniden açarken, bir durması ve dinlemesi de gerekebilir. "Kızları okula geri döndürmeyi planlıyoruz ancak hiç kimse kızları gerçekten dinlemeyecek, ihtiyaçları, tecrübeleri ve travmalarını duymayacak." diyor Albrectsen. 

Kızların pandemi tecrübelerini dinlemek, COVID-19'dan sonra kızları okula döndürme eylemlerinin bir parçası olarak kızların sorunlarının ve ihtiyaçlarının ele alınmasına yardımcı olabilir.

Genç aktivistler,  kız çocuklarının eğitimini ve okula geri dönemlerini teşvik edebilecek burs ve hibeler gibi önlemlerin, kalıcı teşviklerin veya diğer teşviklerin önemini vurgulamaktadırlar. “Çoğu aile salgın sırasında geçim kaynaklarını kaybetmiş olacak.” diyor VSO Nijerya'dan Tolani. “Burslar, aileleri kızlarını okula geri göndermeye teşvik edebilir.”

Okul tuvaletlerinde su bulunması, hijyenik pedler ve ağrı kesiciler bulundurulması ile dinlenme alanlarının olması gibi uygun menstürel hijyen koşullarının sağlanması kızların okula dönüşlerini ve devamlılıklarını artırabilir. Genç aktivistler, özellikle hamile kızların eğitim almalarına engel olan bağlamlarda, kızların okula dönme sürecini yönlendiren politikalar yapılması çağrısında bulunmuşlardır.

Öğrenim için güvenli alanlar olarak okullara odaklanmak da Liberya, Kızların Savunma İttifakı’ndan (Girls’ Advocacy Alliance) Faith tarafından vurgulanmıştır. “Dikkatimiz, hem kızların şimdi ve bu pandemiden sonra ilerleme konusunda güvende olmalarını sağlamak amacıyla farkındalık konularına hem de bu konularda kızların ve paydaşların eşit derecede ilgisini çekmeye yöneltilmelidir” dedi.

Bir kriz bir fırsat

Mevcut tecrübeler, krizlerin sıklıkla kızları ve genç kadınları orantısız olarak etkilediğini, cinsiyete dayalı şiddeti, sömürüyü, erken evliliği ve istenmeyen gebelik olaylarını şiddetlendirdiğini göstermektedir. Bu durum, özellikle kızlar okula gitmediklerinde geçerli olmaktadır.

Maryjacob “Pek çok kız okula geri hamile olarak dönebilir” demiştir. “Ve bazı toplumlarda, hamile kızların okullara geri dönmesine izin verilmemektedir. Şimdi, hükûmetlerin kızların durumlarından bağımsız olarak eğitime ücretsiz ve eşit olarak erişebilmelerini sağlayan politikalar uygulamalarının tam da sırasıdır.”

Plan International Kenya'dan Beatrice, geliştirilen programların ve yanıtların “karar verme süreçlerine yalnızca gençlerin değil aynı zamanda ebeveynlerin de dahil edilmesi" gerektiğini söylemiştir. "Bu aynı zamanda, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet raporlaması ve yönlendirme sistemlerini test etmek için de bir fırsattır.”

Şimdi, aynı zamanda, ders kitaplarına ve öğretim materyallerine yerleştirilmiş toplumsal cinsiyet yanlılığı ve zararlı stereotiplerle mücadele etmenin de zamanıdır. Hükûmetler şu anda radyo, televizyon ve dijital kullanım için yeni öğrenme içeriğini oluşturmakta ve incelemektedir. “Bu değiştiğimiz zaman kadar   iyi bir fırsat hiç olmadı,” diyor Albrectsen.

Sizin yeni normaliniz ne?

UNESCO’nun Küresel Eğitim Koalisyonundaki çalışmaları kapsamında Gender Flagship, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kapsayıcılığın eğitim sistemlerinin merkezinde yer aldığı "yeni normal"i desteklemek için bu dönemden yararlanmaya çalışmaktadır.

Eğitimde 'yeni bir normal' için vizyonlarının ne olduğu sorulduğunda, diyaloga katılan genç kadın aktivistler yanıt vermeye oldukça hevesliydiler.

Beatrice, “Bir kızın topluluğun yalnızca bir üyesi değil aynı zamanda topluluk içinde karar-alıcı da olduğu bir dünya” dedi. Ama aynı zamanda, “kızların okula gittiği, iyi eğitimli olduğu ve tüm kızların en son teknolojilere erişebildiği ve erkekler kadar iyi kullanabildiği bir dünya” dedi VSO Nijerya'dan Tolani. Ve  “kızların şiddetten arınmış, güvenle öğrenebilecekleri bir dünya” dedi Plan International Nepal'den Pooja.

Albrectsen'in belirttiği gibi, “yeni normal, Beatrice, Maryjacob, Tolani, Pooja, Faith, Maryam ve Nivaal'ın ihtiyaçlarının karşılandığı bir normal olmalıdır.” Bu aktivistler ve birlikte çalıştıkları gençlik önderliğindeki ve gençlere hizmet sunan kuruluşlar eğitim yanıtındaki önemli ortaklardır.

Yakında bu diyalogdan esinlenen bir dizi öneri sunulacaktır.

UNESCO’nun Küresel Eğitim Koalisyonu kapsamında, Gender Flagship, toplumsal cinsiyet eşitliğine bağlı paydaşlar ile kız çocuklarının ve kadınların eğitimde ve eğitim yoluyla güçlendirilmeleri için ortak bir platform sunmaktadır.

Gençlerin katılımı ve gençliğin sesinin COVID-19'a karşılık oluşturulan eğitim planlarına anlamlı bir şekilde dahil edilmesi Gender Flagship'in vazgeçilemez bir eylem alanıdır. Bu çalışmayı desteklemek ister misiniz?  Gender Flagship ile Gender.ed@unesco.org adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek için:

Bu metin https://en.unesco.org/news/rebuilding-new-normal-girls-education-amid-covid-19 adresinde yayınlanan metinden yararlanılarak Türkçeleştirilmiştir.