UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

TheWorldin2030: UNESCO'nun önem verdiğiniz konularda küresel gündemi belirlemesine yardımcı olun!

6.6.2020

UNESCO günümüzde dünya çapında barışı tehdit eden başlıca zorluklar ve bunlara değinmek için gereken çözümler ile ilgili küresel duyarlılık hakkında fikir edinmek için eşi benzeri görülmemiş bir kamu araştırması başlatıyor. Sonuçlar, dünyanın 2030 yılında yaşamak istediğimiz bir dünya olmasını sağlamak için UNESCO'nun önümüzdeki on yıl içinde bu konularla ilgili küresel gündemi belirlemesine yardımcı olacaktır.

Anket, COVID-19 pandemisine bağlı olarak derin bir toplumsal çalkantı zamanında başlatılıyor. Krizden sonra şekillenecek olan dünya ile iklim değişikliği, şiddet, yaygın eşitsizlikler gibi sürekli devam eden başlıca zorluklara ve devasa teknolojik bozulmaya nasıl cevap vereceğimiz üzerine düşünülmesi için acil çağrılar yapılmaktadır.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, “Önümüzdeki on yıl, COVID-19 krizinin ardından ortaya çıkacak olan dünya için parçaları yerine koymak ve krizden önce başlayan ciddi zorlukları ele almak için kritik öneme sahiptir” dedi. “Bu yeni anket, UNESCO’nun bu konularda küresel bir düşünceye öncülük etme taahhüdünün bir parçasıdır. İnsanların karşılaştığı engelleri ve bu engellerin üstesinden gelme umutlarını anlamak çok önemlidir ve ben de tüm bölgelerden herkesi katılmaya ve ne düşündüklerini bize anlatmaya çağırıyorum.”

Günümüz dünyasında çok taraflılığın etkinliği ve alaka düzeyiyle ilgili kimi soruların ortasında bu araştırma, kadınların ve erkeklerin zihinlerinde barışı inşa etme misyonu sayesinde UNESCO da dâhil olmak üzere uluslararası topluluğun nasıl bütün insanların sorunlarına daha iyi değinebileceği hakkında fikir sahibi olmasını sağlayacaktır. Anket tüm dünyaya açıktır ve yakında en az 20 dilde hazır olacaktır. Anket önümüzdeki üç ay boyunca açık kalacak ve sonuçlar Eylül 2020'de bugünün zorluklarına ilişkin küresel ve bölgesel görüşleri analiz eden özel bir “2030'da Dünya” raporunun bir parçası olarak yayınlanacaktır.

Gençlerden çok sayıda yanıt alınmasına da özel bir önem verilmiştir. Anket sayesinde UNESCO gençlere bakış açılarını ve fikirlerini ifade etme ve geleceğin nasıl görünmesi gerektiği konusundaki tartışmalara katkıda bulunma fırsatı vermeyi amaçlamaktadır.

Anket, UNESCO’nun devam eden Stratejik Dönüşüm sürecinin bir parçası olarak yapılmaktadır. Ayrıca bu anket, UNESCO Forum serisinin son lansmanı da dahil olmak üzere Kurumun gelecek olan dünyayı yansıtma konusundaki daha geniş çaplı çabalarına da dahil olmaktadır. Bu forum serisi, önde gelen kadın düşünürleri, sanatçıları ve aktivistleri içeren, onların COVID-19 krizinin ardından dünyanın karşılaşacağı zorluklar ve fırsatlar hakkındaki görüşlerini paylaştıkları video röportajlarıyla bu hafta başladı.

Bu metin https://en.unesco.org/news/theworldin2030-help-unesco-set-global-agenda-issues-you-care-about adresinde yayınlanan metinden yararlanılarak Türkçeleştirilmiştir. Sayfadaki “Take the Survey” butonuna tıkladıktan sonra Language kısmından Türkçe’yi seçerek kurumumuz tarafından Türkçeleştirilmiş ankete katılabilirsiniz.