UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

Engelli öğrencilerin COVID-19 eğitim yanıtlarına dâhil edilmesi

18.6.2020

Okulların kapanmasının engelli öğrenciler üzerindeki etkilerini hafifletmek için gereken stratejiler ve önlemleri devreye sokma konusundaki acil ihtiyaç üzerine farkındalık oluşturmak amacıyla UNESCO, Küresel Engellilik Eylemi (Global Action on Disability - GLAD) ağındaki ortaklarına katıldı.

COVID-19 salgını, hâlihazırda sosyal ve eğitimsel anlamda dezavantajlı durumda olan engelli öğrencilerin üzerinde orantısız bir etkiye sahiptir. GLAD'a göre, gelişmekte olan ülkelerdeki ilkokul ve ortaokul çağındaki 65 milyon engelli çocuğun yaklaşık yarısı COVID-19'dan önce de okula gitmiyordu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, “Onlar, erişilebilir halk sağlığı bilgilerinin eksikliği, temel hijyen önlemleri uygulamalarının önündeki önemli engeller ve erişilebilir olmayan sağlık tesisleriyle karşı karşıyalar" demiştir. Özellikle engelli kızlar ve kadınlar aile içi şiddet gibi daha büyük risklerle karşı karşıyadır.

Aynı zamanda engelli öğrenciler, kısa süre önce “Engelliler ve COVID-19” üzerine politika notunda belirtildiği gibi uzaktan eğitim çözümlerinden yararlanma olasılığı en düşük olan gruptur.

Birçok ülke, COVID ile ilgili okul kapanmalarıyla beraber öğrenmenin sürekliliğini sağlamak için çevrimiçi eğitime başvurmuştur. Ancak, çevrimiçi öğrenmeye odaklanmak, birçok engelli öğrencinin geride bırakıldığı anlamına gelmektedir. Bu, özellikle, sosyal normlar ve toplumsal cinsiyet normları ile engellilik ve toplumsal cinsiyet eksenli önyargılar sebebiyle en çok dışlanmış kesimlerden biri olan engelli kızlar için geçerlidir.

Tüm engelli öğrencilerin kaliteli eğitim almaya devam etmesini sağlamak amacıyla erişilebilir, uyarlanmış ve bireyselleştirilmiş öğrenme planları oluşturulabilmesi için bu öğrencilerin özel ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran acil eylemler gerekmektedir. Düşük teknoloji içeren veya hiç teknoloji içermeyen çözümler, altyazı ve işaret dli seçenekleri ile iyileştirici sınıfları dahil etmek gibi yöntemleri bir araya getiren karma yaklaşımlar ev tabanlı öğrenme fırsatından mahrum kalanların daha iyi bir şekilde desteklenmesini ve onların sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayabilir.

UNESCO'nun da üyesi olduğu GLAD’ın üyeleri tarafından yayınlanan genel açıklama, beş temel ilke önermektedir ve engelli öğrencilerin eğitim hakkının güvence altına alınması için daha fazla seferberlik çağrısında bulunmaktadır.

 

İlkeler, tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını COVID-19 yanıtlarına dahil etmeyi ve engelli bireylerin erişimindeki hâlihazırda mevcut eşitsizliğin farkında olunmasını sağlamak için gereken hususları içermektedir. Ayrıca ailelere, eğitimcilere ve müfredat geliştiricilerine daha fazla destek sağlanması için çağrıda bulunmaktadır.

COVID-19 salgını zirve noktasında iken, dünya çapında 1,5 milyar öğrenicinin eğitimini aksatmış ve bazı yerlerde kesintiye uğratmıştır. UNESCO, Küresel Eğitim Koalisyonu aracılığıyla uluslararası toplumu tüm öğrenciler için öğrenmenin, kapsayıcılığın ve eşitliğin sürekliliğini sağlamaya çağırmaktadır.

Daha fazla bilgi için:

Bu metin https://en.unesco.org/news/including-learners-disabilities-covid-19-education-responses adresinde yayınlanan metinden yararlanılarak Türkçeleştirilmiştir.