UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO, Küresel Gündemi Belirlemek İçin Küresel Bir Anket Başlattı

25.6.2020

Toplum kavramını birçok açıdan yeniden düşünmeye davet edildiğimiz COVID-19 salgınının sebep olduğu bu derin kargaşa döneminde UNESCO, "2030'da Dünya" adlı küresel bir anket başlattı.

Anket UNESCO’nun, insanların olası temel küresel zorluklara ilişkin görüşlerini ve bunlara değinecek çözümleri anlamlandırmasına yardımcı olacaktır.

Anket, en çok hangi zorluklarla ilgilendiğinizi ve en çok hangi çözümleri görmek istediğinizi belirlemeyi amaçlamakta ve ardından UNESCO'nun sizi daha iyi anlamasına yardımcı olacak bir dizi kısa, genel soruyu yanıtlamanızı teklif etmektedir.

Anket önümüzdeki üç ay boyunca dünyadaki herkese açıktır ve Birleşmiş Milletlerin altı resmi dili ile birlikte (Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca) birkaç ek dilde de (sayıları yakında 20'ye çıkacak) erişilebilir durumdadır. Gençlerin geniş katılım sağlamalarına özellikle odaklanılmıştır.

Anketin sonuçları karşılaşılan yeni zorluklar hususunda küresel ve yerel görüşler üzerine hazırlanmış olan “2030’da Dünya” adlı özel bir raporun bir parçası olarak Eylül 2020 tarihinde yayınlanacaktır.

Anket, UNESCO’nun devam etmekte olan Stratejik Dönüşümü ile Kurum tarafından gelecekteki dünyayı yansıtmak amacıyla, UNESCO forumunda başlatılmış olan tartışmaları da içermek üzere, harcanan daha geniş kapsamlı çabaların bir parçası olarak yürütülmektedir.

Bu küresel anketi yanıtlayın ve yaşamak istediğiniz dünyayı siz yaratın!

Bu metin https://en.unesco.org/news/unesco-has-launched-global-survey-set-global-agenda#:~:text=At%20a%20time%20of%20profound,%22The%20World%20in%202030%22 adresindeki metinden faydalanılarak Türkçeleştirilmiştir.

Millî komisyonumuz tarafından Türkçeleştirilmiş olan ankete doğrudan bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.