UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

Araştırmacı Olarak Gençlik: COVID-19'un etkisini araştırmak

3.7.2020

Gençliğin önderliğinde küresel bir araştırma girişimi

COVID-19 üzerine geliştirilen Araştırmacı Olarak Gençlik küresel girişimi, COVID-19’un gençler üzerindeki etkileri ve gençlerin bunlarla başa çıkmak için ürettikleri çözümler üzerine araştırma yürütmek için gençlerle bağlantı kurar ve onlarla iletişimde bulunur.

UNESCO ve Galway Ulusal Üniversitesi ile Penn State üniversitesi’ndeki UNESCO kürsüleri, eğitim, mentorluk ve koordinasyon yoluyla araştırmayı desteklemek için, gençlerin öncülük ettiği veya gençler ile ilişkili aktörler konsorsiyumuna liderlik etmektedir.

Araştırma ne ile ilgili?

Araştırmanın genel kapsamını belirlemek için beş tema seçilmiştir:

 • Refah
 • Öğrenme
 • Teknoloji kullanımı
 • İnsan hakları
 • Gençlik hareketi

Bu çerçevede, gençlerin endişeleri ile ilgili anahtar konuları belirlemek amacıyla, yürütülen araştırmanın odağını bildirecek olan bir küresel anket gerçekleştirilmiştir.

Araştırmaya nasıl dâhil olabilirsiniz?

Gençler araştırmaya çeşitli yollarla katılabilirler:

 • Proje takımı, NUIG, PSU, UNESCO ve Yürütme Kurulu’nun bir parçası olan beş genç de dâhil olmak üzere paydaşlarımızdan genç insanları içermektedir.
 • Gençlerden oluşan araştırma takımları araştırmayı tasarlamak ve yürütmek için birlikte çalışacaklardır.
 • Diğer gençler araştırma katılımcıları olacak, anketlere cevap verecek, odak gruplarına ve görüşmelere katılacaklardır.
 • Gençler aynı zamanda çalışmanın gözden geçirenleri de olabileceklerdir ki bu, sonuçlar yayınlanmadan önce gerçekleşen önemli bir süreçtir.
 • Ve son olarak, gençler, çalışmanın sonunda değerlendirmeye davet edileceklerdir.

Katılımcılara, çalışmalarına yardımcı olmak üzere, problemlerle, engellerle ve karşılaşabilecekleri diğer her şeyle nasıl başa çıkacakları da dâhil olmak üzere, tasarım sürecinden sonuçların yayınlanmasına kadar araştırma sürecinin her aşamasında sürekli destek sağlanacaktır.

Bu projeye dâhil olmak için herhangi bir ücret alınmaz. Tüm katılımlar gönüllüdür ancak herhangi bir ödüllendirme olmayacaktır.

Araştırma yapmak için eğitim verileceğinden, öncül araştırma deneyimine ihtiyacınız yoktur. Araştırmacılar eğitim ve sertifika alacak ve araştırmanın yayınlanmasının bir parçası olacaklardır.

Şimdi Başvurun

Araştırma ekiplerinin bir parçası olmak isteyen ve aşağıdaki şartları sağlayan gençlerin başvurularını beklenmektedir.

 • 18 – 35 yaş aralığında olmak
 • Araştırmayı ve araştırma yürütmeyi öğrenmeye ilgili olmak. Öncül araştırma tecrübesi beklenmemekle birlikte eğer varsa avantaj sağlayacaktır.
 • İnternet bağlantısına sahip olmak
 • Temmuz -  Ekim ayları arasında haftada 10 saat çalışmaya istekli olmak (belirsiz)
 • Kalkınma konularına ilgi duymak
 • İngilizce veya Fransızca dillerinde etkin bir şekilde çalışabilmek

Eğer ilgileniyorsanız çevrimiçi başvuru formunu doldurabilir veya Word formatında tamamlanmış formu yar@unesco.org (link e-posta göndermektedir) adresine gönderebilirsiniz.

Gençlerden ve paydaşlardan oluşan bir panel başvuruları inceleyecek ve araştırma ekiplerini önerecektir. Sizleri bir takıma dâhil edebilmek için her türlü çaba gösterilecektir ancak alanlar sınırlı olacaktır.

Bu metin https://en.unesco.org/news/youth-researchers-exploring-impact-covid-19 adresinde yayınlanmış olan metinden yararlanılarak Türkçeleştirilmiştir.