UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey AZOULAY’in Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü Mesajı

23.4.2019

İç dünyamıza açılan bir pencere olan kitaplar aynı zamanda tüm sınırlara ve farklılıklara karşı insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde karşılıklı saygı ve hoşgörüye açılan bir kapı olmuştur.

Bu çalkantılı zamanlarda, kitaplar, insan yaratıcılığının çeşitliliğini somutlaştırır, insan tecrübesinin zenginliğine şekil verir, toplumları ileriye götüren, hepimizin paylaştığı anlam ve ifade arayışını temsil etmektedir. Kitaplar, insanlığın tek bir aile gibi bir araya gelebilmesine yardımcı olmakta, ortak geçmişe, tarihe ve mirasa sahip çıkmakta, bütün seslerin ahenk içinde duyulduğu bir koro gibi ortak paylaşılan bir kader yaratmaya yardımcı olmaktadır. Kitaplar dünyaya eğitim, bilim, kültür ve bilgi yayma konusunda bizim müttefikimizdir.   

Kitaplar aynı zamanda dilin bir parçası olarak yaşayan kültürel bir ifade biçimidir. Her yayın belli bir dilde oluşturulmuştur ve o dile yönelik okur kitlesi için tasarlanmıştır. Böylelikle bir kitap belirli bir dilsel ve kültürel ortamda yazılmış, üretilmiş, ek değiştirmiş, kullanılmış ve takdir edilmiştir.

İçinde bulunduğumuz yılda bu önemli konunun altını çizmekteyiz, 2019 yılının UNESCO öncülüğünde Uluslararası Yerli Diller Yılı edilmesiyle birlikte uluslararası toplum, yerli halkların kültürlerini, bilgi birikimlerini ve haklarını koruma ve destekleme konusunda taahhüdünün arkasında olduğunu tekrar belirtmektedir.

Bu gün bizlere, yazılı kültürünün daha yaygın bir hale getirilebilmesi adına seçeneklerin ve tüm bireylerin, erkeklerin, kadınların ve çocukların bu kültüre erişebilmesi noktasında neler yapılabileceği üzerine birlikte düşünebilme fırsatı sunmaktadır.

Bu, 2019 Dünya Kitap Başkenti olarak seçilen Şarika’ya (BAE) rehberlik eden bütünleşme ve diyalog ruhudur. Bu seçim, Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü itibari ile yürürlüğe girmektedir. Şarika, toplumun dışlanmış kesimlerine ulaşmayı amaçlayan ve sosyal bütünleşme, yaratıcılık ve saygı noktalarında göçmen nüfusu da dâhil eden yaratıcı fikirlerine ulaşmayı hedefleyen “Oku – Şarika’da bulunuyorsunuz” programının tanıtılması için seçilmiştir.

Ortaklarımız, Uluslararası Yayıncılar Birliği, Uluslararası Kitapçılar Federasyonu, Uluslararası Kütüphane Dernekleri Federasyonu, tüm uluslararası topluluklar ve Şarika ile birlikte, yaratıcılığın bir örneği olan, fikri ve bilgiyi paylaşma arzusu taşıyan, anlayış, diyalog ve hoşgörüye ilham veren kitapları kutlamak için bir araya gelelim. İşte bu, UNESCO’nun Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü'ndeki mesajıdır.


*Bu metin  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367728/PDF/367728eng.pdf.multi adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.