UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktör Audrey Azoulay’in Uluslararası Gençlik Gününe İlişkin Mesajı

17.8.2020

21. yüzyılın krizlerine ve büyük zorluklarına - bunlar COVID-19 salgınının sonuçları, artan eşitsizlikler, iklim değişikliği ve hatta teknolojik devrim bile olabilir - yanıt vererek daha iyi bir dünya inşa etmeyi amaçlayan eylemler her zaman gençlik için çalışmaya odaklanmıştır.

Bunun nedeni, bugün yaptıklarımızın sonuçlarıyla yaşamak zorunda kalacak olanların gençler olacak olmasıdır. Harekete geçmeyi onlara borçluyuz, ama daha da önemlisi, onlara harekete geçme araçlarını vermeyi kendimize borçluyuz. Tüm bunlar, yarının dünyasını inşa etmek için gençlere ihtiyacımız olduğundandır.

Bu, gençlere kendi yaşamlarında ve de dünyada aktif katılımcılar olmayı öğreten herkes için kaliteli eğitim ilkesine olan bağlılığımızın ana doğrultusudur - ve söz konusu eğitimi gerçekten kapsayıcı hale getirmemiz gerekmektedir. Gençlerin sahip olduğu farklı görüşlerin eğitim yoluyla gelişmesini sağlamak, gençlerin karşılıklı öğrenme ve birbirlerini anlama zenginliğinden yararlanmalarına olanak tanıyacaktır ve bu da toplumlarımızı zenginleştirecektir.

Kapsayıcılık ilkesi, yalnızca eğitimin yapısını değil, gençlerin öğrenip yetişebilecekleri tüm alanların yapısını belirlemelidir, çünkü gençlik kişisel gelişimde belirleyici bir aşamadır. Gençlik, insanların yeni ufuklar aradıkları bir dönemdir; karşılaşmaların ve ilk bağlılıkların zamanıdır. Bununla birlikte, gençlik aynı zamanda, olumsuz deneyimlerin hızla geri çekilmeye, izolasyona ve marjinalleşmeye yol açabileceği savunmasız bir dönemdir de.

Okulda, şehirlerde, internette; gençlerin buluştuğu ve tartıştığı her yerde cinsiyet, kültür, dil ve din farklılıklarının ötesinde ifade özgürlüğüne ve her bir bireyin haysiyetine saygı duyulacağının garanti edilmesi gerekmektedir. İster açıktan ister sinsice olsun, ayrımcılık, taciz ve her türlü şiddet biçimini ortadan kaldırmak ve beyin yıkama girişimlerini önlemeye yardımcı olmak önemlidir.

Uyumlu bir kişisel gelişim için gerekli koşulları bu şekilde yaratıp, tüm gençlerin potansiyellerini özgürce ifade edebilecekleri ve özgüvenlerini güçlendirebilecekleri bir güven ortamı sağlayacak ve böylelikle onların toplumlarının ve dünyanın sürdürülebilir kalkınmasına bütünüyle katkıda bulunmalarına izin vereceğiz.

Bugün UNESCO, gençlerle, yalnızca programlardan ve projelerinden yalnızca yararlananlar olarak değil, proaktif bir şekilde onlara katkıda bulunanlar olarak çalışıyor. Gençler, UNESCO Küresel Gençlik Topluluğu, Gençlik İklim Eylem Ağı ve şiddet içeren aşırılığı önleme projeleri gibi, gençlerin UNESCO  programlarının tasarımlarına bile dahil olmasına olanak sağlayan çok sayıda girişim aracılığıyla eşitsizlikleri azaltma ve barışçıl toplumlar oluşturma çalışmalarımıza büyük ölçüde katılıyor.

Ayrıca UNESCO'nun harika anlarını, özellikle de Genel Konferansı, Genel Konferansın yanı sıra düzenlenen Gençlik Forumu vasıtasıyla ve aynı zamanda gençleri 2019'daki 40. Genel Konferansın ana teması haline getirmek suretiyle de gençlerle paylaşıyoruz.

Hayatın her kesiminden gençlere, çok yönlü projede oldukları kadar, toplumlarının sosyal ve politik yaşamında da gerçek anlamda aktif katılımcılar olma fırsatı vermek, tamamen onlar için olan bir dünya inşa etmemizi sağlamak anlamına gelir. Patty Smith'in Just Kids romanında yazdığı gibi, biz de soruyoruz: "Gençliğin kalbini gençliğin kendinden kim başka bilebilir?"

Bu Uluslararası Günde, gençleri istedikleri dünyayı inşa etmeye davet ediyorum. Tüm sivil toplum paydaşlarını, politika yapıcıları ve girişimcileri, gençliğin geniş potansiyelinden yararlanmaya ve gençliğin, içindeki benzersiz ve gelecek vaat eden her şeyi ifade etmesini sağlamaya çağırıyorum.

Bu metin https://en.unesco.org/sites/default/files/12-08_international_youth_day_mandate_eng_.pdf adresindeki metinden yararlanılarak Türkçeye aktarılmıştır.