UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Küresel Jeoparkları Mentorluk ve Bilgi Değişimi Programı Duyurusu

24.4.2019

UNESCO, Birleşmiş Milletler sistemi içinde Yerbilimleri konusunda yapılan araştırmaları ve kapasite geliştirilmesini destekleyen tek kuruluştur. Yerbilimleri konusundaki çalışmalarını Doğa Bilimleri Sektöründeki Uluslararası Yerbilimleri ve Jeoparklar Programı (International Geoscience and Geoparks Programme; IGGP) aracılıyla yürütür.

UNESCO’nun Uluslararası Yerbilimleri ve Jeoparklar Programı, Kore Cumhuriyeti Jeju Kalkınma Şirketi (JPDC) ve Küresel Jeopark Ağı (GGN) işbirliğinde; özellikle Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden Hedef 4, 8 ve 17’ye katkıda bulunacak bir Mentorluk ve Bilgi Değişimi programı başlatmıştır.

Programın amacı; bilgi değişimi ve kapasite geliştirme (Hedef 4) aracılığıyla, yeni UNESCO Küresel Jeopark alanlarının geliştirilmesini desteklemek (Hedef 8) ve üye devletler arasında yeni işbirlikleri (Hedef 17) geliştirilmesini teşvik etmektir.

Uluslararası Yerbilimleri ve Jeoparklar Programı bu ilanla birlikte, hem UNESCO Küresel Jeoparklar Ağına katılmak isteyen alanların temsilcilerini eğitim almak üzere kursiyer olarak, hem de deneyimli alan yöneticilerini bilgi sağlamak üzere mentor olarak katılmaya davet etmektedir.

Mentorun rolü:

Mentor, yeni UNESCO Küresel Jeopark Alanı oluşturmayı hedefleyen kursiyerlere ev sahipliği yapmak isteyen deneyimli bir UNESCO Küresel Jeoparkı temsilcisidir. Jeolojik, eğitimsel, sosyo-ekonomik ve kültürel yönleri de dâhil olmak üzere yeni bir jeopark oluşturulması teknikleri ve yöntemlerini paylaşarak, kursiyeri mevcut UNESCO Küresel Jeoparkının çalışmalarına dâhil etmesi beklenmektedir. Ev sahibi Jeopark olmak konusuyla ilgilenenlerin 31 Mayıs 2019 tarihine kadar IGGP Sekretaryasına ulaşmaları beklenmektedir.

Kursiyerler için Başvuru Süreci:

UNESCO Küresel Jeoparklar Ağına katılmak ve eğitim programından faydalanmak isteyen kursiyerlerin www.unesco.org/geoparks linkini ziyaret ederek, 31 Mayıs 2019 tarihine kadar aşağıda sıralanan evraklarla birlikte IGGP Sekretaryasına başvurmaları beklenmektedir:

  • Jeoparkınızın kısa bir jeolojik açıklaması (1500 kelime);
  • Jeoparkınızın durumunu ve amaçlarını, zorlukları ve diğer ilgili hususların kısa bir değerlendirmesi (1500 kelime);
  • Değişim programından beklentilerinizi ve kendi UNESCO Küresel Jeoparkınızın kurulması ve yönetilmesine nasıl yardımcı olabileceğini açıklayan bir mektup (1500 kelime);
  • Kursiyerin kurulmuş bir UNESCO Küresel Jeoparkını ziyaret etme imkânı/durumu (2019 yılında en fazla üç hafta boyunca alanı ziyaret etmek için tercih ettiğiniz tarihlerin bildirilmesi);
  • Özgeçmiş.

Kursiyerler seçilirken, birden fazla UNESCO Küresel Jeoparkı olmayan, gelişmekte olan ülkeler ve UNESCO Üye Devletlerine öncelik verilecektir. Kadınlar ve kariyerinin erken dönemindeki katılımcıların başvurması teşvik edilmektedir.

IGGP Sekretaryası değişim programı için uygun olan kursiyerlerin seçimini yapacak, 2-3 haftalık değişim için uygun tarihlerin ayarlanmasına yardımcı olacak, kursiyerin yol ve konaklama giderlerini karşılayacaktır.

Daha fazla bilgiye ihtiyaç olması durumunda, UNESCO Sekretaryasından aşağıda bilgileri sunulan kişiyle iletişime geçilmesi mümkündür.  

Ms Marie-Laure FABER

Earth Sciences and Geo-hazards Risk Reduction Section

Division of Ecological and Earth Sciences

UNESCO

7, place de Fontenoy

75352 Paris 07 SP

France

Tel.: +33 (0) 145 68 14 33


ml.faber@unesco.org


 

o.adiyaman@unesco.org


Duyuru metni için lütfen Tıklayınız


UNESCO Küresel Jeoparkları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Tıklayınız.