UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey AZOULAY’in Dünya Basın Özgürlüğü Günü Mesajı

3.5.2019

Basın özgürlüğü, demokratik toplumların temel taşıdır. Tüm devletler ve milletler bilgi, tartışma ve fikir alışverişi ile daha güçlü hale gelmektedir.

Basın ve gazetecilik alanında güvensizlik söyleminin artığı ve meşruiyetin kaybedilmeye başlandığı bir zamanda, gerçekleri temel alan fikirlerin ve bilgilerin serbest bir şekilde insanlar arasında paylaşılmasına olanak sağlayarak, düşünce özgürlüğünü garanti altına almamız gerekmektedir.

Bu yıl 26’ncısı kutlanan Dünya Basın Özgürlüğü Gününün teması “demokrasi için medya: bilgi kirliliğinin yaşandığı dönemlerde gazetecilik ve seçimler ” olarak belirlenmiştir. Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hükümeti ve Afrika Birliği ile ortaklaşa Addis Ababa’da düzenlenen uluslararası konferansta bu konunun işlenmesine ek olarak, 2 ve 3 Mayıs 2019 tarihlerinde bu tema dünya genelinde pek çok etkinlikte ele alınmıştır.

Bu dönemler politik yaşamın önemli anları olsa da, gazeteci ve basın mensupları, araçsallaşmanın tehlikelerine, işlerini yapmalarına engel olan uygulamalara, tacizlere, hukuksuz tutuklamalara maruz kalmakta ve hatta cinayetlere kurban gitmektedirler.

UNESCO kayıtları, sadece 2018 yılında 99 gazetecinin öldürüldüğünü ve 1994 ile 2018 yılları arasında ise toplam 1,307 gazetecinin cinayete kurban gittiğini bizlere göstermektedir.

Gazetecilere karşı işlenen suçların cezasız kalması tüm toplumlarımızı etkileyen bir tehdittir. Bu tehdide karşı gözlerimizin sürekli açık olması gerekmektedir. Gazetecilerin ifade özgürlüğünü ve güvenliğini korumak için birlikte hareket etmeliyiz.

Özgür, çoğulcu ve bağımsız medyanın varlığı, demokrasilerin düzgün işleyişi için bir önkoşuldur. Bağımsız gazetecilik, vatandaşların doğru bir şekilde bilgilendirilmesine ve bir fikir oluşumuna imkân sağlamaktadır. Basın özgürlüğü, herkesin bilgiye erişebildiği şeffaf toplumları garanti etmektedir. Bağımsız gazetecilik dünyayı analiz etmekte, herkes için erişilebilir kılmakta ve fikir çeşitliliği için çalışmaktadır.

Bugün, üye devletler ile birlikte sivil toplum ve meslek örgütlerini; demokratik bir toplum için gerekli olan basın özgürlüğünü ve bilgiye erişim hakkını kutlamaya davet ediyoruz.


*Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367856/PDF/367856eng.pdf.multi adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.