UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

L’Oréal-UNESCO “Bilim Kadınları İçin Programı” Uluslararası Ödülleri 2020 İlanı

6.5.2019

L’Oréal-UNESCO “Bilim Kadınları İçin Programı” Uluslararası Ödülleri 2020 İlanı

1998 yılından itibaren verilmeye başlanan L’Oréal-UNESCO Uluslararası Ödülleri dünya genelinde tanınmış bilim kadınlarını desteklemektedir. Her sene, uluslararası bilim dünyasında Yaşam Bilimleri veya Fiziki Bilimler (her yıl bu alanlardan biri olacak şekilde) alanlarının gelişmesine katkıda bulunan beş bilim kadını bu ödüle layık görülmektedir. 1998 yılından bu güne kadar dünya genelinde 107 bilim kadını L’Oréal-UNESCO Uluslararası Ödülüne layık görülmüş ve bunlardan üçü Nobel Ödülü kazanmıştır.

L’Oréal-UNESCO Uluslararası Ödülleri 2020 yılında Yaşam Bilimleri alanında verilecektir. Ödüllere uluslararası alanda başarılı bilim kadınlarını aday gösterme işlemi sadece elektronik olarak https://www.forwomeninscience.com adresinden yapılmaktadır.  Aday göstermek için son başvuru tarihi 12 Haziran 2019 olarak bildirilmiştir.


Aşağıdaki beş bölgede çalışan beş seçkin bilim insanı ödül almaya hak kazanacaktır.

-Afrika&Arap Devletleri

-Asya-Pasifik

-Avrupa

-Latin Amerika

-Kuzey Amerika


Aday gösterilecek olan araştırmacıların belirlenmesindeki faktör araştırmacıların uyruğu değil, çalışmalarını en az beş yıl süresince yürüttüğü yer olacaktır. Beş bölgenin her biri için bir aday seçilecektir. Araştırmacıların her biri için ödül miktarı 100.000 Avro’dur. Adaylarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Seçilecek adayların;

  • Bireysel olarak üstün bilimsel başarılarıyla uluslararası bilimsel topluluklar tarafından tanınmış olması,
  • Bilimsel araştırmaya aktif olarak dâhil olması,
  • Başvuru Koşulları Ek1'de belirtilen Yaşam Bilimleri alanlarından herhangi birine dâhil olması,
  • Bilim Kadınları İçin Programına, jüri üyesi veya başka bir şekilde doğrudan veya kişisel olarak katılmamış olması gereklidir.

Adayların seçim kriterleri şunlardır:

  • Adayın bilimin genel gelişimine olan olağanüstü katkısı,
  • Adayın çalışma alanının güncel durumuna etkisi (yayınların kalitesi, sayısı ve etkisi, konferans sunumları, patentler…),
  • Adayın disiplini içindeki meslektaşları tarafından yayınlarıyla tanınması,
  • Adayın, topluluğunda eğitim, öğretim faaliyetleri, mentorluk vb. taahhüdünün tanınması.

Adayların ödüle hak kazanabilmesi için, seçkin bir bilim insanı tarafından aday gösterilmesi gerekmektedir. Adayın bireysel başvuruda bulunması veya yakın aile üyelerinin aday göstermesi uygun değildir. Araştırma grupları aday gösterilemez.

L’Oréal-UNESCO Uluslararası Ödüllerine aşağıdaki özelliklere sahip kişilerce aday gösterilmesi mümkündür:

- Üniversite veya Bilim Kurumları Başkanları,

- Bilimler Akademisi veya diğer Ulusal Bilim Kurumlarının Üyeleri,

- Araştırma Kürsülerinin Başkanları,

- Daimi veya doktorasını bitirmiş akademisyenler,

- Geçmişte Bilim Kadınları İçin Ödülü kazananlar,

- Aday göstereceklerin en az doktora derecesi sahibi olması gereklidir.


Başvuru evrakları aşağıdaki gibidir:

- Detaylı bir özgeçmiş,

- Aday gösteren kişi tarafından hazırlanacak, adayın L’Oréal-UNESCO Uluslararası Ödülüne uygunluğunun ve ülke/bölgesine katkısının belirtildiği kısa bir açıklama (200-400 kelime),

- Güncel olanlardan başlayarak adayın yayınlarının ve patentlerinin listesi,

-Adayın en önemli on yayının tam metni: yayınlarının önemini açıklayan kısa bir özet (200 kelimeden az), otomatik alıntılar hariç her bir makalesi için atıf sayısı ve her bir derginin etki faktörü,

- Adayın çalıştığı kurum dışındaki seçkin bilim insanlarından alınmış üç veya beş tavsiye mektubu.

 

Son başvuru tarihinden sonra iletilen veya eksik evrak içeren başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurular iki başvuru dönemi için geçerlidir. 2020 Yaşam Bilimleri için başarılı olamayanlar, adaylarının evrakını güncelleyerek, 2022 Yaşam Bilimleri Ödülü için (Nisan 2021’de) tekrar başvurabilirler.


Yaşam Bilimleri alanında 2020 yılı L’Oréal-UNESCO Uluslararası Ödülleri başvuru koşullarını öğrenmek ve başvurulabilecek alanlar hakkında daha detaylı bilgi edinmek için lütfen Tıklayınız


2019 yılında Materyal Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanlarında ödül almış adaylar hakkında bilgi almak için lütfen Tıklayınız


2018 yılında Yaşam Bilimleri alanında ödül almış adaylar hakkında bilgi almak için lütfen Tıklayınız