UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey AZOULAY’in Afrika Dünya Mirası Günü Mesajı

7.5.2019

Afrika Dünya Mirası Günü'nü 2016 yılından beri her yıl 5 Mayıs günü kutlamaktayız. Genel Kurul tarafından 2015 yılında gerçekleştirilmiş 38. Oturumda ilan edilmiş olan bu gün, özellikle gençler arasında, Afrika’nın kültürel ve doğal mirasının muazzam potansiyeli hakkında halkın bilinçlendirilmesi adına belirlenmiştir. Bu yıl dördüncüsünü kutladığımız bu günde, yalnızca mirasın zenginliğini kutlamakla kalmayıp, insanları bu mirasın gelecek nesiller için koruması adına teşvik etmekteyiz.

Mirasın korunması, eğitimin dünya mirasına sahip çıkılması ve desteklenmesi noktasında oynadığı rol ile bir bütün oluşturmaktadır.

 Dünya mirası alanlarının etkin yönetimi ve korunması adına eğitim, kapasite geliştirme, bilgi ve araştırma çalışmalarının birlikte uygulanmasının yanı sıra toplulukların tüm yönleriyle katılımını gerektirmektedir. Bu, UNESCO’nun insanlar ve kültürler arasında barış, saygı ve karşılıklı anlayış değerlerini yayma ve geliştirme amacının doğal bir parçasıdır.

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi 5. Maddesi, özellikle taraf devletlere, kültürel ve doğal mirasa toplum yaşamında bir işlev vermeye çağırmaktadır. Bu, mirasın korunması alanında çalışan uzmanlar arasında farkındalık yaratmadan ve kapasite artırımı gerçekleştirilmeden nasıl başarılabilir.

Günümüzde, Afrika'nın doğal ve kültürel mirasının daha iyi korunmasına katkıda bulunmaya çaba gösteren Afrika Dünya Miras Fonu'nun (AWHF) çabalarına rağmen, Afrika bölgesi, yalnızca 95 varlık ile (52 kültürel alan, 38 doğal alan ve 5 karma alan)  yetersiz bir şekilde temsil edilmekte ve Dünya Mirası Listesi'nin sadece% 9'unu temsil etmektedir.

 

2016 yılında kabul edilmiş ve Sürdürülebilir Kalkınma konusunda yol gösterici bir konumda bulunan Afrika Dünya Mirası Ngorongoro Deklarasyonu, Afrika'daki miras alanlarının yönetimi ve korunmasına yönelik kapasite geliştirme ihtiyacını acil olarak bizlere hatırlatmaktadır.

Son yıllarda, Dünya Mirası Merkezi aracılığıyla ve yakın işbirliği içinde bulunduğu kurumlarla birlikte UNESCO, potansiyel mirası kalkınma noktasında desteklemek amacıyla adaylık dosyalarının hazırlanması ve doğal miras saha yöneticileri, miras uzmanları ve yerel topluluklar için kapasite geliştirme eğitimleri düzenlemiştir. Haziran 2019’da UNESCO Genel Merkezi’nde düzenlenecek olan uluslararası konferans Afrika mirası konusunda önemli bir bağlılık gösterecektir.

Afrika Dünya Mirası Günü kutlamaları, aynı zamanda bana kapasite geliştirme konularında ve mirası koruma çabalarımızda destek veren tüm ortaklarımıza teşekkür etme fırsatı vermektedir. Mirasın korunmasında bu yüce ve umut veren görevimizi daha etkin bir şekilde gerçekleştirebilmemiz adına taraf devletleri, sivil toplumu, yerel toplulukları ve özellikle gençleri, bu konuya daha ilgili olmaya davet ediyorum.

 

 

*Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367885_eng/PDF/367885eng.pdf.multi adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.