UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

Irina BOKOVA’nın 16. Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü Mesajı

22.5.2016

UNESCO Genel Direktörü Sayın Irina BOKOVA’nın 16. Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik: Biyoçeşitliliği Yaygınlaştırma, İnsanları ve Yaşam Alanlarını Devam Ettirme Günü Mesajı

22 Mayıs 2016

2016 Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü “Biyoçeşitliliği Yaygınlaştırma, İnsanları ve Yaşam Alanlarını Devam Ettirme” temasına adanmıştır.

Bu tema 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Paris İklim Değişikliği Anlaşması’nda öne sürülen vizyonu güçlü şekilde tekrarlamaktadır.

Ben bu günü, önümüzdeki 15 yıl boyunca insanlara, barışa ve gezegene yeni bir yol göstermek için tek bir gündem gibi görüyorum. Bunu yapabilmek ve ilerletebilmek; iklim değişikliğini azaltmak ve ona adapte olmak, iklim değişikliğinin insanlar ve yaşam alanları üzerindeki etkisini azaltmak ve gezegenin kaynaklarını sürdürülebilir şekilde kullanmanın yollarını bulmak konularında emsalsiz bir küresel gayret göstermeyi gerektirmektedir.

UNESCO etkili ve katılımlı çözümlerin bulunmasına liderlik etmektedir. Dünya Mirası Konvansiyonu, Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı ve Küresel Jeoparklar Programı aracılıklarıyla UNESCO, küresel değeri olağanüstü olan ve zengin biyoçeşitliliğe sahip alanların korunmasına katkıda bulunmaktadır. UNESCO’nun 197 Doğal Dünya Mirası alanı ve 669 Biyosfer Rezervi bütün ana ekosistemleri kapsayan ve yerel sürdürülebilir kalkınma çözümleri bulmaya yarayan öğrenme platformlarıdır. 33 ülkede bulunan 120 UNESCO Küresel Jeoparkı biyoçeşitliliğin korunmasına katkıda bulunarak jeo-miras koruması ve eğitimi konularında önemli rol oynamaktadır.

Bu alanlar ekosistem hizmetlerinin, yerel kalkınma ile beraber hareket edip doğal koruma yaparak ve yeni ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerin uyumlu şekilde etkileşimde bulunduğu anlamlı sürdürülebilir kalkınma örnekleri sağlayarak nasıl doğrudan yerel topluluklara kazanç sağladığını göstermektedir. Yine bu alanlar her seviyedeki ortaklıkların önemini de, kazançların paylaşımında daha adil olan yeşil toplulukların ortaya çıkmasını hızlandırarak, kaynakları daha akıllı şekilde kullanarak ve yaşam alanları oluşturmakta daha sürdürülebilir olarak yansıtmaktadır.

İşlerini yerel ve kendine özgü bilgi dâhilinde sosyal ve doğal bilimlerle birleştirerek, UNESCO yerel toplulukları desteklemekte, sürdürülebilir kalkınma için eğitimi teşvik etmekte, sürdürülebilir yönetim için kapasite geliştirmekte, en iyi uygulamaları paylaşmakta ve biyoçeşitliliği korumak için yeni ağlar oluşturmaktadır.

İçerisinde inanılmaz derecede zengin bitkiler ve havyanlar bulunan ve bizim şimdi tadını çıkardığımız bu biyosferin oluşması milyarlarca yıl sürmüştür – bunu gelecek nesiller için korumak konusunda şimdi harekete geçmek bizim görev ve sorumluluğumuzdadır.

Bu UNESCO’nun Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajıdır.

Irina Bokova

Bu metin http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002448/244803E.pdf adresinden alıntılanarak Türkçeleştirilmiştir.