UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

Irina BOKOVA’nın Uluslararası Barış ve Kalkınma için Spor Günü mesajı

25.4.2016

Günümüzde, barış inşasında ve kapsayıcı toplumlarda spor ne gibi roller oynayabilmektedir? Bu Uluslararası Gün bize sporun amaçlarında yer alan paylaşma, karşılıklı saygı ve kişisel gelişim gibi önemli değerleri uygulama fırsatı sağlamaktadır.

Spor bizleri olumlu değerler etrafında bir araya getirmekte ve sınırlar ötesi diyalog kültürünün sağlanmasını mümkün kılmaktadır. Spor tarihi, küresel izleyici sağlayarak sporun ön yargıları kırmada ve insan hakları ve insan onuru için mücadeleyi desteklemedeki gücünü göstermektedir.

Spor; stadyumların dışında fark edilen avantajları ile sosyal kapsayıcılık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve gençliğin güçlendirilmesi için güçlü bir araçtır. Sporda ve spor yoluyla edinilen adil oyun ve takım ruhu gibi bu değerler tüm toplum için büyük önem taşımaktadır.

Eğitim ve saygı için bir alan olarak sporu, spor etiği ve sporcuların sağlığını olumsuz etkileyen doping ve hileden korumak hayati önem taşımaktadır. Üye Devletlerin 2015 yılında revize edilen Beden Eğitimi ve Spor Sözleşmesini benimsemelerinden memnuniyet duyulacaktır. Bu Sözleşme, etik ilkeler ve herkesin spora katılımını sağlayan kalite standartlarını belirleyerek daha adil, daha kapsayıcı ve daha hoşgörülü spor ortamı için önemli bir adım olmaktadır. Ayrıca, Toplum için canlılık ve yenilenme kaynağı olarak spor ruhunu geliştirmek ve amatör ve profesyonel olarak spora bağlılıklarını gösteren herkesin desteklemek gerekmektedir. *

*Bu metin http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002441/244162E.pdf adresinden alıntılanarak Türkçeleştirilmiştir.