UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

Sayın Bokova’nın Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü Mesajı

22.4.2016

Kitap gibisi yoktur.

Bir kitap geçmiş ile gelecek arasındaki bağdır. Kitap, nesiller ve kültürler arasında bir köprüdür. Bilgiyi ve bilgeliği oluşturmak ve paylaşmak için bir güçtür.

Franz Kafka bir keresinde, “bir kitap, ruhumuzdaki donmuş denizleri kırmak için buzdan bir balta olmalıdır” demiştir.

İç dünyamıza açılan bir pencere olan kitaplar, aynı zamanda çeşitli sınırlar ve farklılıklardan gelen insanların birbirlerine karşılıklı olarak saygı duymaları ve birbirlerini anlamaları için bir yoldur. Bütün çeşitleriyle kitaplar insan zekâsının çeşitliliğini somutlaştırmayı, insan tecrübelerinin zenginliğine şekil vermeyi, bütün kadınların ve erkeklerin paylaştığı anlam ve ifade arayışını dile getirmeyi ve böylece bütün toplumları ileri götürmeyi sağlamaktadır.

Kitaplar insanlığın ortak bir geçmiş ve mirasa sahip bir aile olmasına yardım etmekle beraber, bütün seslerin insanlığın amacına hizmet eden muhteşem bir koro halinde duyulduğu bir ortak kader oluşturmaktadır.

Dünya Kitap ve Telif Hakkı gününde, Uluslararası Yayıncılar Derneği, Uluslararası Kitapçılar Federasyonu ve Uluslararası Kütüphaneler Derneği ve Kurumları Federasyonları ile işbirliği içerisinde, kitapların yaratıcılığı beslemesi ve bütün kültürlerde erkek ve kadınlar arasındaki diyalogu geliştirmedeki gücünü kutlamaktayız. 2016 Dünya Kitap Başkenti olan Wroclaw (Polonya) şehrine, bu mesajı dünyaya yayma konusundaki kararlılıkları için teşekkür ediyorum.

Kültürün saldırı altında olduğu, ifade özgürlüğünün tehdit edildiği ve çeşitliliğin yükselen tahammülsüzlük karşısında sorunlar yaşadığı bu dönemde bu mesajın önemli bir yeri bulunmaktadır. Çalkantılı zamanlarda kitaplar, gerçeklerin ve hayal gücü dünyasının ortaya çıkarılmasındaki insan kapasitesini arttırmakta ve anlayış, diyalog ve hoşgörü çerçevesinde ifade etmektedir. Kitaplar, değer vermemiz ve savunmamız gereken umudun ve diyalogun simgeleridir.

William Shakespeare, Cervantes’ten sadece bir gün sonra, 23 Nisan 1616 günü hayata gözlerini yummuştur. Ben bugün, UNESCO’nun ortaklarını, Shakespeare’in bahsettiği “insanlığın ortak laneti-ahmaklık ve cahillik” kavramlarına karşı kitapların karşı bir güç olduğu mesajını paylaşmaya davet ediyorum. 

*Bu metin http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002443/244337e.pdf adresinden alıntılanarak Türkçeleştirilmiştir.