UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova’nın Dünya Su Günü Mesajı

22.3.2016

1990-2010 yılları arasında 2.3 milyon insanın geliştirilmiş içme suyu kaynaklarına erişimi sağlanmıştı. Bu olumlu fakat yeterli olmayan bir sonuçtur. 700 milyondan fazla insan hala sağlıklı yaşam için içme suyuna erişememektedir. 2016 Birleşmiş Milletler Dünya Su Kalkınma Raporunda, 2 milyon kişinin özellikle kadın ve kız çocuklarının sağlık koşullarının geliştirilmesinin gerektiği öngörülmektedir. Çoğu gelişmekte olan ülkelerde su tehlikeli durumundadır ve iklim değişikliklerinin yaşanmasıyla başlıca çözülmesi en zor sorun haline gelmektedir. Bununla birlikte hızla büyüyen şehirlerde, tarım ve endüstriden oluşan ekonomilerde suya olan talep yükselmektedir. Tehlike daha da artmaktadır. Su, hayat için temeldir. Ayrıca su, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma için hayatidir. Bu, suyun 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin en önemli başlığı olmasının nedenidir. Hedef 6’da erişilebilirlik ve sürdürülebilir su ve sağlık önlemleri yönetimini sağlaması açısından suya vurgu yapılmaktadır. Su ayrıca 2016 Birleşmiş Milletler Su Kalkınma Raporu odağı ve ilgili çalışmaların ilerlemesini de içeren diğer hedeflerin başarısı için önemlidir. Su; tarım, endüstri, ulaşım, enerji üretiminin temel kaynağı ve ekonomik büyümenin de lokomotifidir. Su, dünyaya genelinde iş alanlarının oluşturulması ve güçlendirilmesini sağlamakta fakat kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi içim yeterli ham madde kaynağı bulunmamaktadır. Su kalitesi ve sağlık önlemleri uygun yaşam alanının oluşmasını sağlamaktadır. Her yıl çalışma koşullarının kötü olmasından dolayı ölen 2.3 milyon kişiden %17 si salgın hastalıklar ve sağlıksız içilebilir su sebebiyle ölmektedir. Çalışma alanlarında içilebilir su kaynaklarının güvenliği ve sağlık önlemleri öncelikli hedef olmalıdır. Toplantı, iklim değişikliği ve su yetersizliğine karşı makul çalışma alanlarının muhafaza edilmesi ve oluşturulmasına ilişkin zorluklar sebebiyle teknoloji, yenilik ve bilimde büyük yatırımlar gerektirecek. Su altyapısına ve hizmetlerine yapılan yatırımlardan elde edilen kanıtlar, hem ekonominin gelişmesine hem de iş alanlarının oluşmasına dair yüksek katkılara sebep olabileceğini göstermektedir. Herkes için en iyi sonuçların üretilmesini sağlamak amacıyla tarım, enerji ve endüstriyi kapsayan sektörlerle bağlantılı yatırım planlanması önem taşımaktadır. Birleşmiş Milletler su bilimleri ve eğitim kurumlarına liderlik etmekte ve UNESCO tüm gücüyle bunları sonlandırmaya çalışmaktadır. Bu, Uluslararası Hidroloji Programı ve Millî Komiteler, merkezler ve kürsü ağları ile başlamaktadır. UNESCO- IHE Su Eğitimi Enstitüsü 2003'ten beri gelişmekte olan ülkelerden gelen binlerce su bilimcileri ve mühendisleri eğitmektedir. Dünya Su Değerlendirme Programı, hükümetlere ve uluslararası toplumlara dünya çapındaki tatlı su kaynaklarıyla ilgili son çıkan politik bilgiyi sağlamakta ve cinsiyete duyarlı su izlemesinde yeni tekniklere öncülük etmektedir. Tüm bunlar 2030 Gündeminin amacına ulaşmasıyla önem kazanacaktır. Bölgesel çapta ilerleyebilmek için Hükümetler, sivil toplumlar ve özel sektör tarafından eylem yapılması gerekmektedir. İklim değişimi, su yetersizliği ve yeteneksiz işçilerin istihdam fazlalığı karşılaşılan zorluklardır. Çevreyi korurken ve sürdürülebilir su yönetimini teminat altına alırken; yüksek kaliteli işler sağlamak, yoksulluğu azaltmak, kalkınmayı artırmak ve hepimiz için geleceği inşa etmeye çalışacağız. Bu, UNESCO'nun mesajıdır. *Bu metin http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002439/243916e.pdf adresinden alıntılanarak Türkçeleştirilmiştir.