UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

Irina Bokova’nın Uluslararası Kadınlar Günü Mesajı

23.2.2016

2015, dünyadaki tüm ülkeleri 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Paris İklim Değişikliği Anlaşmasına taraf olduğuna şahit olmuştur. UNESCO bunları, insan hakları ve onurunu geliştirmek, yoksulluğu yok etmek ve gezegeni korumak için tek bir gündem olarak görmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma için dönüştürücü güç ve temel insan hakkı olarak bu gündemin merkezinde yer almaktadır. Bu, Uluslararası Kadınlar Günü 2016 yılı temasının ‘Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality’ (2030’a doğru Gezegen 50-50: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için İleri)’ olarak belirlenmesinin nedenidir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği teşviki UNESCO’nun eğitim, bilim, kültür, bilgi ve iletişim alanlarındaki tüm eylemlerine rehberlik eden Küresel Önceliktir. Bu hedefler, Kız Çocukları ve Kadınların Eğitimi için Küresel Partnerlik gibi girişiler ve Kız Çocuklarının Eğitim Hakları için Malala Fonu tarafından desteklenen aktiviteler temelinde özellikle eğitim yoluyla UNESCO’nun yeni fırsatları genişletme çabalarını desteklemektedir. UNESCO çalışmaları Birleşmiş Milletler Sistemi içerisinde bir paydaştır, kadın ve kız çocuklarını bilimsel kariyerde desteklemek için BM Kadın Birimi (UN Women) ile birlikte çalıştığı gibi özel sektörle de çalışmalarını sürdürmektedir. Uzun zamandır devam eden L’Oréal- UNESCO Programı buna bir örnektir. Dünya üzerinde cinsiyet eşitliği konusunda aşama kaydettiğimiz görülse de kadın ve kız çocuklarının önündeki engeller devam etmektedir. Yeni küresel gündem, her ülke kendi vatandaşlarından, kadın ve kız çocuklardan, bireysel haklardaki gelişimi, yeniliği ve yaratıcılığı başlatırsa başarılı olacaktır. Komisyonun Kadının Konumuna ilişkin 60. Oturumu, “Kadının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma ile bağlantısı” konusuna değinecektir. Bu konu hakkında yirmi yıl yapılan inceleme ve değerlendirme Pekin Deklarasyonu ve Eylem platformunda uygulanarak, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma gündemi ve Addis Ababa Eylem Gündemi olarak kabul edildi. Cinsiyet eşitliği, kadın ve kız çocukların güçlendirilmesinde hızlı bir ivmenin kaydedildiği anlamına gelir. 2016 yılı aldığımız derslerle, yeni uğraşı, sorunlar ve eylemlerin çerçevesinde oluşturduğumuz yeni vizyonla önemli bir yıl olacaktır. Bu ruhla, Üye Devletleri ve tüm paydaşları tüm toplumları toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek için bu güce katılmaya çağırıyorum. Adalet, sürdürülebilir kalkınma ve kalıcı barış için bundan güçlü bir birlik bulunmamaktadır. *Bu metin http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002438/243844E.pdf adresinden alıntılanarak Türkçeleştirilmiştir.