UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey AZOULAY’in Uluslararası Işık Günü Mesajı

16.5.2019

‘Zamanımdan önce beni yok etme, çünkü ışığa bakmak çok güzel.’

Iphigenia Aulis’de, kurban edilmemesi için, Tanrıça Artemis’in verdiği karara itaat etmemesini umarak babası Agamemnon’a yalvarır. Hayatta kalma arzuları arasında Iphigenia için en önemlisi ışığın tatlı temaşasıdır.

Burada ışık hayatı sembolize etmektedir ve diğer tüm belirleyiciler arasında en önemlisi konumundadır. Işık önce gelmekte ve dünyayı görmemizi sağlamaktadır. Tüm uygarlıklar için doğa, ışığı esas ilgi merkezi haline getirmektedir.

Işığın önemi, Dünya Mirası alanlarının mimarisinde, Notre-Dame de Paris'in gül pencereleri ve gökyüzünde güneşin yörüngesine göre tasarlanmış olan Machu Picchu'nun yapısında çekmektedir.

Işık ve ışığın davranışları görsel sanatlar ve sahne sanatlarının, edebiyatın ve insan düşüncesinin temel unsurlarıdır. Sanat eserlerinde, felsefede veya insan bilimlerinde ışığın sembolizmdeki anlamının ötesinde, bu tür çalışmalarda bulunan ışık kavramı, bilimsel anlayışımızın gelişmesiyle birlikte gelişmiştir.

Işık, bilimin anlamış olduğu ve kullanmayı öğrendiği doğal bir olgudur ve bilimin tüm alanlarında ve uygulamalarında önemli bir rol oynamaktadır. Evrenin doğuşundan, her türlü yeni teknolojinin yaratılmasına, X ışınlarından radyo dalgalarına, tıp, tarım, enerji, optik ve bunların dışında sayısız alanda, ışık dünyamızı şekillendirmiştir ve şekil vermeye devam etmektedir. Işığın anlaşılmasıyla, büyük bilimsel ve teknolojik ilerlemeler gerçekleştirebiliriz.

Tüm doğal yararları, bilimsel ve teknolojik uygulamaları, ışığı toplumlarımızın günlük yaşamının önemli bir parçası haline getirmiştir; bu faydalar ve uygulamalar, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Programı’nın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için ışığı önemli bir konu haline getirmiştir.

Tüm doğal yararları, bilimsel ve teknolojik uygulamaları, ışığı toplumlarımızın günlük yaşamının önemli bir parçası haline getirmiştir; bu faydalar ve uygulamalar, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Programı’nın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için ışığı önemini göstermektedir.

Önemli bir nokta ise, gelişmekte olan ülkelerde yaşam standardını geliştirme adına ışık için elektrik sağlama çalışmaları ve dünya vatandaşlarını birbirlerine internet üzerinden bağlamak için kullanılan optik fiber bağlantıları ile ilgili konulardır.

Ortaya çıkan iletişim ağları daha fazla kültürel alışverişe, daha fazla adalet anlayışına, sorumluluk duygusunun gelişmesine ve barışa imkân sağlayabilir.

Uluslararası Işık Günü bizlere ışığın insan yaşamındaki, yaşamın tüm alanlarında var olan önemini göstermektedir. Bu gün ilk olarak geçen yıl 87 ülkede gözlemlendi. Uluslararası Işık Günü bu yıl ikinci kez kutlanmaktadır ve bu kutlanma vesilesiyle,  UNESCO uluslararası bilim camiasına olan taahhüdünü ve bu önemli konudaki çalışmasını desteklemektedir.

 

*Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367948_eng/PDF/367948eng.pdf.multi adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.