UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU STAJ PROGRAMI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

22.10.2015

Ocak-Şubat 2016 Döneminde UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nda staj yapmak isteyen, lisans düzeyinde 3. ve 4. Sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin başvuru formunu doldurarak webmaster@unesco.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.
Başvurular için son tarih: 31 Aralık 2015
Başvuru şartları:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, c) Sürekli bir işte çalışmamak, ç) Öğrenim gördükleri bölümlerinde en az 2. sınıfı bitirmiş olmak, d) Öğrenimlerini tamamladıkları dönem itibariyle en az 70 not ortalamasına sahip olmak,
e) Alt dönemlerden tekrar edeceği dersi olmamak,
f) Staja başvuru tarihi itibariyle UNESCO’nun resmî dillerinden İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça veya Çinceden YDS veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan 50 (elli) ve üzeri not almış olmak (Öğrencilerin henüz lisans dönemlerini tamamlamamış olmalarından ötürü bu sınavlara girmemiş olabilecekleri göz önünde bulundurularak hazırlık okumuş olmaları veya bölümlerinde aldıkları yabancı dil derslerinden en az 70 almaları durumunda başvuruları kabul edilmektedir.)