UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Sayın Irina Bokova’nın İnsan Hakları Günü mesajı

10.12.2015

10 Aralık 1948 tarihinde benimsenen İnsan hakları Evrensel Bildirgesi insan uygarlığının en temel çalışmalarından biridir. Bildirge tarihte ilk defa ayrımcılık yapmadan hukuk ve saygınlıkta tüm insanoğlunun eşitliğini ileri sürmüştür.
“Tüm insanlar ve ulusların ortak başarı standartları” bugün her zamankinden daha güçlü savunulmalıdır. Yarım yüzyıldan fazla bir süredir önemli aşamalar kaydedilmesine rağmen, yoksulluk ve eşitsizlik küresel skandalı, ırkçılığın neden olduğu şiddet, ayrımcılık ve çatışmalar temel haklara ağır ve kabul edilemez saldırılardır. Ortadoğu’da ve başka bir yerde bugün milyonlarca insan hayatları tehlikede olduğu için zulümden kaçarak yurtlarını terk etmektedir: binlercesi bu yolda hayatını kaybetmekte ve diğerleri ret edilme, şüphe ve kin ile karşılaşmaktadır. Milyonlarca insan kendilerinin hiç suçu olmadığı halde iklim değişikliğinin sonuçlarından kaçınmak zorunda kalmaktadır. En acı olan bundan zarar görenler en yoksul ve savunmasız kesimdir.
Özgürlük ve temel hakların, toplumun kurucusu olduğunu inkâr etmek, şiddet karşıtlığı ve terörizm tehdidi ile mücadele ihtiyacını yok sayma suçları devam etmektedir. Haklara saygı gösterilmesi bir yasada belirtilen somut bir sorumluluk değil, vermemiz gereken günlük mücadeledir ve bizler bu mücadeleyi sürdürmek için yeni pratik yöntemler bulmak zorundayız. İnsan haklarını geliştirmek için Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin benimsenmesi ilk aşamadır. UNESCO herkes için onurlu gelecek inşa etmek için tüm yetki alanlarını harekete geçirmiştir. İnsan haklarını bütünüyle anlama herkesin kaliteli eğitime ulaşmasını gerektirmektedir. İfade ve basın özgürlüğü, medya ve gazetecilerin korunmasını gerektirmektedir. Bu herkesin kültürel yaşamda yer alma hakkını içermekte ve beraber daha iyi yaşam için farklı kültürlere vurgu yapmaktadır. Bilimsel araştırma sürecinde eşit paylaşımı içermektedir. Bu UNESCO amacıdır ve kuruluşunun ardından 70 yıl içerisinde hiç bu kadar ilişkili olmamıştır. Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesinin benimsenmesinin ellinci yıl dönümünün kutlandığı bu yılda, UNESCO Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi tarafından Bizim Haklarımız. Bizim Özgürlüğümüz. Daima sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmıştır. Haklara saygı göstermek için hep beraber motive olalım ve bu hakları korumaya kendini adamış insanlardan ilham alalım, böylece insanlığı birleştirelim.
Bu metin, http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002428/242899E.pdf adresinden Türkçeleştirilmiştir.