UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova’nın Uluslararası Engelliler Günü Mesajı

3.12.2015

“Tüm insanlığa erişim ve insanlığın güçlendirilmesi”
3 Aralık 2015
2015 yılında, bir milyon engelli insan da dâhil olmak üzere bütün insanlık Uluslararası Engelliler Günü’nü kutlayacaktır.
Uluslararası Engelliler Günü, engelli insanların haklarını ve toplum içerisindeki saygınlıklarını geliştirmek amacıyla yeni düzenlemelere olan ihtiyacın hatırlatıcısıdır.
Kapsayıcı toplum, her bir vatandaşın haklarını ve saygınlığını koruyan, her bir kadın ve erkeğin sosyal, politik, ekonomik ve kültürel yaşamının her alanına bütünüyle katılımını destekleyen toplumdur.
Dünya çapında büyük gelişmelere tanık olduğumuz bugünlerde, engelli insanlar göz ardı edilen gruplardan biri olarak kalmaktadır.
Bütün dünyada, okula gitmeyen çocukların üçte biri engelliyken, gelişmekte olan ülkelerde engelli çocukların sadece yüzde iki’den daha azı okula gidebilmektedir. Zor durumlarda, engelli insanlar ilk ve en çok zarar gören kesimi oluşturmaktadır. Tüm dünyaya seslerini duyurmakta zorlanan engelli insanların tahmini yalnızca yüzde beş-on beşi yardımcı cihaz ve teknolojilere erişim sağlayabilmektedir.
Engellilerin durumu Yeni 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nde geniş kapsamlı olarak yer almakta ve bütün Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini birbirine bağlamaktadır. Bu görev doğrultusunda, UNESCO, engelli insanların hayatlarını kolaylaştırabilmek adına bütün gücüyle çalışacaktır. Bu girişimler eğitim politikası, stratejisi ve programlarını geliştirmeye çalışmakla başlar. Eğitime katılım konusunda düzenlenmiş politika ilkelerinin yanı sıra, katılım ve eşitliği teşvik eden ulusal politikalar geliştirilmesi konusunda rehberlik konusunu da kapsar. UNESCO, ayrıca engelliler için geliştirilen yeni teknolojilerin gücünün harekete geçmesi konusunda önemli bir role sahiptir. 2014 UNESCO Engelli Bireyler için Kapsayıcı Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Erişime İlişkin Yeni Delhi Bildirisi konu üzerine yeni bir gündem oluşturdu. UNESCO’nun Uzak Mesafe Eğitim çalışmaları kapsamı, katılımı ve bilgi ve habere erişim olanaklarını genişletmek amacıyla yeni fırsatlar sağlamaktadır.
UNESCO, Profesör Stephen Hawking’in iyi niyet elçisi seçileceği, tüm dünyada eşitlik, saygınlık mücadelesi içerisinde olan bütün kadın ve erkekleri desteklemek amacıyla 3 Aralık tarihinde, Genel Merkezinde büyük bir organizasyon düzenleyecektir.
Engelli insanların olağanüstü potansiyellerini ortaya çıkarmak, mücadele ve zaferlerinin farkına varmak, küresel toplumun eşit bireyleri olarak görülmeleri için çalışmak Uluslararası Engelliler Günü’nün temel hedefidir.
UNESCO’nun 70. Kuruluş yılını kutladığımız bu yıl, engelliler konusu daha önce hiç bu kadar önemli olmamıştır.
 Bu metin http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002353/235342e.pdf adresinden alıntılanarak Türkçeleştirilmiştir.