UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

2015 Uluslararası Işık Yılı

30.12.2015

2013 yılında UNESCO’nun 37. Genel Konferansı kapsamında gerçekleştirilen Doğa Bilimleri Komisyonunda alınan karar doğrultusunda Birleşmiş Milletlere 2015 yılının Uluslararası Işık Yılı ilan edilmesi önerisi Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 68. Oturumunda kabul edilerek, 2015 yılı “Uluslararası Işık Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu doğrultuda UNESCO’nun 2015 yılı süresince ulusal ve bölgesel seviyelerde gerçekleştirilecek ışık bilim ve teknolojisi etkinlikleri teşvikinde etkin rol oynaması tavsiye edilmiştir. 2015 Uluslararası Işık Yılı; görme teknolojilerinin insanların hayatındaki önemi ve toplumun kalkınmasındaki öneminin farkına varılması, ışık bilim ve teknolojisinde eğitimin arttırılması ile sürdürülebilir kalkınma, enerji ve toplum sağlığı gibi önemli sorunlara dikkat çekmek, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşam kalitesinin arttırılması için küresel farkındalığın arttırılmasını vurgulamak, ışık bilim ve teknolojisi uygulamalarının tıp, iletişim, eğlence ve kültürün var olması ve ilerlemesi için vazgeçilmez olduğunu; ışık tabanlı teknolojilerin, insanın bilgiye erişiminin sağlanması ve insanlığın sosyal sağlık ve refahının arttırılması konularında farkındalık oluşturulması maksadıyla ilan edilmiştir. 2015 yılının Uluslararası Işık Yılı olarak belirlenmesinin nedeni, özellikle Ibn-al-Haytham’ın 1000 yıl önce optik ile ilgili önemli çalışmaları, Augustin-Jean Fresnel’in 1815 yılında ışığın dalga olduğu kavramını ortaya koyması, James Clerk Maxwell’in 1865’teki ışığın elektromanyetik yayılma teorisi, Albert Einstein’ın 1915’te izafiyet teorisini geliştirmesi ve 1965’te Aron Allan Penzias ve Robert Wilson’un kozmik mikrodalga arka plan ışımasını keşfi gibi ışık fiziği tarihinde bir seri önemli kilometre taşı kutlamaları olmasıdır. Uluslararası Işık Yılı ilanının, ışık ve görme teknolojilerinin insanlığın geleceği ve toplumun kalkınmasındaki önemi hakkında küresel farkındalığın artmasına yönelik eğitsel ve kapasite geliştirme aktivitelerinin düzenlenmesi için büyük bir fırsat olduğu düşünülmektedir. 2015 Uluslararası Işık Yılı hakkında daha detaylı bilgiye www.light2015.org adresinden erişim mümkündür. 19-20 Ocak 2015 tarihlerinde UNESCO Merkezinde gerçekleşecek Uluslararası Işık Yılının resmi açılış töreni bilim adamlarını, sanayicileri, yüksek düzeyli memurları, karar yetkisine sahip mercileri ve yetenekli genç araştırmacıları da içeren yaklaşık 1500 kişiyi bir araya getirecektir. Bu birliktelikte bilim teknolojileri için bilimsel ve politik paylaşımların hazırlanması için uygun ortam hazırlayacaktır. UNESCO tarafından üye devletler ışık ve ışık tabanlı teknolojilerin önemine dikkat çekmek amacıyla 2015 yılı süresince ulusal, bölgesel ve uluslararası farkındalık etkinlikleri düzenlemeye davet edilmektedir. 2015 Uluslararası Işık Yılı kapsamında bir logo tasarımı da yapılmış olup, aşağıda sunulmaktadır.