UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

Irina Bokova’nın Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Günü Mesajı

25.11.2015

Evdeki barıştan, dünyadaki barışa: herkes için güvenli eğitim
Kadına yönelik şiddet, temel insan haklarının yerine getirilmesi konusunda büyük bir engel teşkil etmektedir. Milyonlarca kız çocuğu ve kadının yaşamı ve sağlığına yönelik tehlike oluşturan söz konusu durum, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir toplum oluşturulması için de ciddi bir problem yaratmaktadır. Karşılıklı güven duygusunu temelden sarsan ve kadın erkek ayrımı yapmadan sosyal dokuyu güçsüzleştiren korku ortamını yaratarak toplumun temelini zayıflatmaktadır.
Bu yıl Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Günü, söz konusu şiddetin kız çocukları ve kadınların eğitimi için sakıncalı olduğu konusuna vurgu yapmaktadır. Eğitim hakkı tartışılamaz bir insan hakkıdır ve diğer hakların elde edilebilmesi için bir ön şarttır. Birçok kız çocuğu ve kadın, erken veya zorla evlendirilme sebebiyle okulu bırakmak zorunda kalıyor. Her beş kız çocuğundan biri, düzenli olarak okulda şiddete maruz kaldığını itiraf ediyor. 2015 yılında, dünya genelinde 15-19 yaş arası her on kız çocuğundan biri, cinsel istismar kurbanı olmakta ve bu durum çoğunlukla okula giderken veya okul sınırları içerisinde gerçekleşmektedir. Okullar, büyümek ve olgunlaşmak için gereken özgüvenin kazanıldığı en uygun ortamlardır: eğitim için güvenli bölge olmak zorundadır. Okulların korku, şiddet veya taciz ortamları haline dönüşmelerine izin veremeyiz.
Eğitim, aynı zamanda kötülüklerle mücadele, kız çocuklarını koruma ve kendilerini korumalarını sağlama konularında müttefikimizdir. UNESCO işbirlikçi kurumlar ile birlikte herkes için kapsayıcı yüksek kalitede eğitim sağlama konusunda kararlıdır. Birleşmiş Milletler Kız Çocuklarının Eğitimi girişiminin bir parçası olarak, UNESCO, Asya’da kadına karşı ayrımcılıkla mücadele ve istismarın azaltılması konusunda araçlar geliştiriyor. Taraf Devletlerin, okul kaynaklı cinsel tacizi ortadan kaldırmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler Kadın (UN Women) ile politikalar geliştiriyoruz. Filipinler, Senegal, Güney Afrika, Lübnan, Arjantin ve diğer birçok yerde çözüm üretmek için öğretmen sendikalarıyla birlikte çalışıyoruz. Bu ayrıca UNESCO Yürütme Kurulu tarafından yakın zamanda kabul edilen “Korkusuz Öğrenme” yasa tasarısının teşviklerinden biri olmuştur.
Eğer bir toplumun nüfusunun yarısı şiddet ortamında yaşıyorsa o toplum gelişemez. Zaman, bazı temel ilkelere dikkat çekme zamanıdır. Bütün insanlar özgür doğar ve eşit haklara sahiptir. Erkekler gibi kadınlar da haklarını kullanabilirler ve toplumun gelecek rotasını belirleme konusunda rol alabildikleri gibi kendi seçimlerini yapabilirler. Eşit işe eşit ücret almalıdırlar. Kadın eşitliği hiçbir zaman, Pekin Bildirisi ve Eylem Planından 20 yıl sonra, Birleşmiş Milletler, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma için yeni bir küresel program hazırlandığı bu zamandan daha önemli olmamıştı. Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Günü amaçlanan konuları sağlamak adına gerekenleri yapmak için önemli bir fırsattır.
· Bu metin http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235454E.pdf adresinden alıntılanarak Türkçeleştirilmiştir.