UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Sayın Irina Bokova’nın Uluslararası Barış Günü Mesajı

21.9.2015

Barış için Ortaklık- Herkes için Saygınlık 

Uluslararası Barış Günü'nü 2015 yılında UNESCO’nun 70. yıl dönümü ile birlikte kutluyoruz.

Mesajımız yetmiş yıldır değişmemiştir. İnsanların zihninde barış; insan hakları ve onuru temelinde eğitim, bilim, kültür, bilgi ve iletişim sektörlerinin işbirliğiyle inşa edilmelidir. Barış için en temel ihtiyaç; saygı, eşitlik ve karşılıklı anlayış kılavuzluğunda dayanışma ve diyalogdur.

Bu mesaj, tüm toplumların dönüştüğü ve kültürün tehdit altında olduğu bu zamanlardaki kadar önemli olmamıştır. Devletlerin yeni küresel sürdürülebilir kalkınma gündemlerini belirleyeceği bu yıl bir dönüm noktasıdır. Bu gündem, dünya genelinde ve toplumun her düzeyinde işbirliği yoluyla barış için olmalıdır. Barışın inşası yoluyla herkes için daha iyi bir gelecek şekillendirmek için bu ortak sorumluluğu paylaştığımıza inanıyorum. Barış, devletlerarasında veya ülke içinde silahlı çatışma olmamasından daha fazlasını ifade etmektedir. 1989 yılında Yamoussoukro’da gerçekleştirilen UNESCO İnsan Zihninde Barış Uluslararası Kongresi; toplumlar, sosyal gruplar ve bireyler arasındaki karşılıklı anlayışı oluşturmak için barış kültürünü teşvik konusunda çok açıktı. Bugün, insan hakları ve onuru başlangıç noktamız ve diyalog en güçlü aracımız olmalıdır. UNESCO, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen Uluslararası Kültürel Yakınlaşmanın On Yılı (2013-2022) kültürel çeşitliliğin zenginliğini teşvik etme ve yeni diyalog köprüleri inşa etme hedeflerine öncülük etmektedir. Aynı ruh; gençlerin barışçıl, yapıcı ve üretken bir yaşam sürdürebilmeleri için sorumlu küresel vatandaşlar yetiştirme amacıyla gençlerin bilgi, beceri ve değerler ile güçlendirilerek UNESCO’nun Eylem için Entegre Sistemi- Barış İnşası için Gençlerin Yetkilendirilmesine kılavuzluk etmektedir. Bir devlet ne kadar güçlü olursa olsun tek başına barışı sağlayamaz. İnsanların, özellikle gençlerin zihinlerinde barışın inşasını dünya ile uyum ve sevgi içinde yeni ilişkiler geliştirerek tüm paydaşların ortaklığıyla gerçekleştirebiliriz.

Bu metin http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002342/234293E.pdf adresinden Türkçeleştirilmiştir.