UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Irina Bokava’nın Uluslararası Hoşgörü Günü Mesajı

16.11.2015

Her zamandan daha çok ihtiyacımız olan hoşgörü yeni bir fikirdir. Hoşgörü kültürel çeşitlilik, farklı yaşam tarzları ve insanlığın farklı ifade biçimlerine saygı gösterilmesine teşvik eder. Giderek daha çok birbirine bağlanan ve çeşitlilik kazanan dünyada tüm insanlık için barış ve gelişim şarttır.
UNESCO 70 yıl önce, bugün Uluslararası Hoşgörü Günü olarak kutlanan 16 Kasım 1945 tarihinde kurulmuştur. UNESCO’nun kuruluş fikri, savaşların ancak insanların birbirini daha iyi tanıması ve verimli kültürel çeşitlilikleriyle onları birleştiren şeylerin ayıranlardan daha fazla olduğunu anlamasıyla engellenebileceğini temel almaktadır. 1995 yılında UNESCO tarafından benimsenen Hoşgörü İlkeler Bildirgesinde 20 yıl önce bu ilkeler vurgulanmıştır. Farklı kültür ve kesimlerden insanların var olduğu, fotoğraf ve bilgilerinin yaygınlaştığı küreselleşen dünyada hoşgörü sürdürülebilir vatandaşlığın yapı taşıdır.
Hoşgörü farklılıkların sessiz veya pasif olarak kabul edilmesi olmamakla birlikte, temel insan haklarına bağlıdır. Değişim ve diyaloğun kolaylaştırılması sürekli çaba gerektirmekte ancak içe dönük davranışlara neden olan zorluk ve anlayışsızlıklar bunu zorlaştırmaktadır. Bu, önyargıları ve ortak kabul görmüş inanışları sorgulamaya bir çağrıdır. Şiddet içeren aşırılık sosyal medya ve insanlar arasında nefret ve hoşgörüsüzlük mesajları yayarken; insanoğlu dinleri veya geçmişi nedeniyle zulüm, dışlanma veya ayrımcılığa uğrarken; ekonomik krizler sosyal bölünmeyi hızlandırır ve diğerlerinin, örneğin azınlıkların, yabancıların ve göçmenlerin, kabul edilmesinin önünde dururken; hoşgörüye çağrı yapan farklı bir mesaj sunmalıyız. Geçmişten alınan dersleri daha görünür kılmalı ve insanlara diğerlerinin reddedilmesi, ırkçılık ve anti-semitizmin neden olduğu aşırı durumları hatırlatmalıyız.
Çeşitlilik, politikalarımızı belirlememiz ve ona uygun davranmamız çağrısında bulunan bir gerçektir. Bunun sağlanması için hoşgörü temel çözümdür. Günümüz dünyası birbirimizi daha iyi anlamamız, hikâyelerimizi paylaşmamız, küresel düzeyde kamusal alanlar yaratmamız, hayat görüşümüzü zenginleştirmemiz ve bakış açılarımızı birleştirmemiz için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu bizi insanlar arasında eğitimsel işbirliği, kültürlerarası diyalog, bilgi paylaşımı ve bilginin serbest yayılımı yoluyla ahlaki ve entelektüel dayanışmaya davet eder. Hoşgörü barışın inşa edilmesinin aracıdır; zihnimizi diğer dünya görüşlerine açarak yaratıcılığı ve yenilikçiliği ivmelendirir. UNESCO’nun bu kurucu ilkesi mevzuat ve bildirgelerle karara bağlanmamıştır; hoşgörü kültürünü geliştiren dünya vatandaşlarının günlük çaba ve iradelerine dayanmaktadır. Bugün onları desteklemenin zamanıdır.
 Bu metin http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002352/235288E.pdf adresinde bulunan İngilizce orijinalinden alıntılanarak Türkçeleştirilmiştir