UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey AZOULAY’in Uluslararası Barış İçinde Birlikte Yaşama Günü Mesajı

16.5.2019

 Çatışmalara, nefret eylemlerine, kendinden olmayanın ötekileştirilmesine ve ayrımcılık eylemlerine düzenli olarak maruz kalındığı bir dünyada, barış arayışı ve uyumlu bir şekilde birlikte yaşama iradesinin gösterilmesi şimdiye kadar hiç bu kadar önemli olmamıştır. UNESCO ve Birleşmiş Milletler bir bütün olarak, insanlara barışı sağlama amacıyla günlük temelde çaba göstermektedirler, çünkü barış 2030 Programı’nın sadece ana hedeflerinden biri değil, sürdürülebilir kalkınma ve ortak fayda için bir ön koşuldur.

Ancak, karşılaştığımız zorlukların yoğunluğu ve dünyayı dönüştüren değişimlerin hızı, iklim değişikliği, insan hareketliliği, artan ekonomik eşitsizlikler, sosyal dönüşümler ve teknolojik devrimler, sağlamaya çalıştığımız barışı tehdit etmektedir. Bunlar, ancak toplu bir sorumluluk bilinci ile doğru bir şekilde ele alınabilmektedir ve bu nedenle, 2017'den beri, 16 Mayıs'ta Uluslararası Barış İçinde Birlikte Yaşama Gününü birlikte kutlamaktayız.

Bu gün, uluslararası toplumun barışı inşa etme çabalarını takdir ediyoruz ve toplumdaki tüm aktörleri bu yönde çalışmaya davet ediyoruz.

Barış içinde birlikte yaşamanın en önemli unsurlarından biri, farklı kültürlere sahip insanlar arasındaki karşılıklı anlayıştır.

UNESCO, insanların aklındaki barışı sağlama görevine sadık kalarak, kültür farklılıklarının bir bütün olarak insanlığın inşasına katkıda bulunmasından dolayı, insanlar arasında kültür alışverişini ve anlayışı geliştirmek için kültürleri ve kültürel çeşitliliği desteklemeyi taahhüt etmektedir.

Değerleri, kurumları ve barışı destekleyen nitelikleri güçlendirmek için kültürlerarası diyaloğu teşvik etmek, UNESCO liderliğindeki BM Uluslararası Kültürlerin Yakınlaşması On Yılı amacıdır. Anlayış, kapasite ve farkındalık oluşturma çabaları, Kurum ve Birleşmiş Milletler sistemi genelinde bir bütün olarak gerçekleştirilmektedir. Farklı kültürel geçmişe sahip insanlarla barış içerisinde iletişim kurmak için gereken bilgi, beceri ve anlayışlı tutumlar hızla hepimizin ihtiyaç duyduğu önemli bir yetkinlik haline gelmektedir.

Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Uluslararası Şehirler Koalisyonu (ICCAR) aracılığıyla UNESCO, ayrımcılığın tüm şekillerinden muaf bir şekilde, kentsel kalkınma için küresel dayanışma ve işbirliğini savunmaktadır. Bu, ICCAR şehirlerinin birbirlerinin deneyimlerinden öğrendikleri ve daha sonra eğitim, barınma, istihdam ve kültür alanlarında kendi yerel bağlamlarına uygun politikalarını ve programlarını geliştirdikleri iyi uygulama örneklerinin, edinilmiş bilgilerin ve uzmanlığın paylaşımı yoluyla gerçekleşmektedir.

Bu Uluslararası Gün, birlikte yaşamayı güzelleştirmenin yolları ve geçekleştirilebilecek özel eylemler üzerine ortaklaşa düşünmek ve insanlığın bir bütün olarak barış içinde yaşamasını sağlamak için her ölçekte kapsayıcı, barışçıl ve sürdürülebilir ortamı geliştirmek için bir fırsat sunmaktadır. Martin Luther King'in söylediği gibi: “Eğer dünyada barış varsa, (...) sadakatimiz ırkımızı, uyruğumuzu, sınıfımızı ve ulusumuzu aşmalıdır ve bu dünyaya olan bakış açımızı geliştirmemiz gerektiği anlamına gelmektedir ”


*Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367997/PDF/367997eng.pdf.multi adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.