UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey AZOULAY’in Dünya Diyalog ve Kalkınma için Kültürel Çeşitlilik Günü Mesajı

21.5.2019

Çeşitliliğe sahip olan bir dünya sadece daha huzurlu değil, aynı zamanda refah içinde ve daha adil durumdadır. Bugün hepimiz için, 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi üzerinden UNESCO’da değer verdiğiniz ve gelişmesi için çabaladığımız kültürel çeşitliliği kutlamak için bir fırsattır.

Farklılıklar pek çok şekilde karşımıza çıkmaktadır, ancak dil sosyal varlık olarak belki de ilk karşılaştıklarımızdan biridir. Dil, iç dünyamız kadar, dış dünya ile iletişim biçimimizi de tanımlayan şeydir. Bizi köklerimize, kültürümüze ve tarihimize, aynı zamanda toplumlarımıza ve ailelerimize bağlayan şey odur.

Dil çeşitliliğinin önemi konusunda farkındalık yaratma amacıyla, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2019 yılı Uluslararası Yerli Diller Yılı ilan edilmiştir. Dünya üzerinde çoğunluğu yerli halk tarafından konuşulmakta olan 7.000'den fazla dil bulunmaktadır. Her dil, bilgi ve bellek hazinesi, benzersiz bir bakış açısı ve küresel zorluklar karşısında başvurulabilecek bir kaynaktır. İklim değişikliği, herkes için eğitim ya da çatışma dönemlerinden çıkmış topluluklar ile ilgili sorunları, dünyada tüm çeşitliliğiyle katılımı olmadan nasıl çözmeyi umabiliriz ki?  

Çıkarmış olduğu farklı seslerinin çokluğundan, kültürel çeşitliliğin, sürekli yenilik ve yaratıcılık kaynağı sunması sebebiyle, insanlığın esas yenilenebilir kaynaklarından biri olduğuna inanılmaktadır. 2002 Johannesburg Deklarasyonunda da belirtildiği gibi: “Zengin çeşitliliğimiz... bizim ortak gücümüzdür”. Zengin somut olmayan mirasın merkezinde, çeşitlilik ilerleme için önemli kaynaktır, aynı zamanda diyalog, uzlaşma ve uyum ortamının sağlanması için - bu zor zamanlarda kültürel çeşitliliğin değeri ve gücü için daha yüksek sesle konuşma ihtiyacı bulunmaktadır.

Bu 21 Mayıs, Dünya Diyalog ve Kalkınma için Kültürel Çeşitlilik Gününde, UNESCO, dünya genelinde tüm insanları kültürel çeşitliliği kutlamaları için bize katılmaya ve kendi topluluklarında çeşitliliği korumanın ve tanıtmanın yollarını aramaya teşvik etmektedir.

Bu yolla herkes dâhil olacak ve kimse arkada kalmayacaktır.


*Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368073/PDF/368073eng.pdf.multi adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.