UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Stajyer Alımı

30.5.2019

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu; 2019 yaz dönemi için UNESCO’nun eğitim, doğa bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler, kültür ve bilgi ve iletişim olmak üzere beş sektöründe stajyerler alacaktır.

Staj yapmak isteyen öğrencilerin başvuru formunu doldurarak webmaster@unesco.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Başvuru için son tarih: 21 Haziran 2018


Başvuru şartları:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

c) Sürekli bir işte çalışmamak,

ç) Öğrenim gördükleri bölümlerinde en az 2. sınıfı bitirmiş olmak ve mezuniyet döneminde olmamak,

d) Öğrenimlerini tamamladıkları dönem itibariyle en az 70/100 veya 2.82/4.00 not ortalamasına sahip olmak,

e) Alt dönemlerden tekrar edeceği dersi olmamak,

f) Staja başvuru tarihi itibariyle UNESCO’nun resmî dillerinden İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça veya Çinceden YDS veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan 50 (elli) ve üzeri not almış olmak (Öğrencilerin henüz lisans dönemlerini tamamlamamış olmalarından ötürü bu sınavlara girmemiş olabilecekleri göz önünde bulundurularak hazırlık okumuş olmaları veya bölümlerinde aldıkları yabancı dil derslerinden en az 70 almaları durumunda başvuruları kabul edilmektedir.)


Başvuru Formu için tıklayınız.


Staj Yönergesi için tıklayınız (Başvuru yapmadan önce lütfen yönergeyi dikkatlice okuyunuz).


*Başvuru ilan tarihi öncesinde veya 21 Haziran gününden sonra gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.