UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Sayın Audrey Azoulay’ın Uluslararası Gençlik Günü Üzerine Mesajı

15.8.2019

“Eğitimi Dönüştürmek”

 

12 Ağustos 2019

 

 

Dünyanın her yerinde gençler eğitimde eşitsizliklerle karşı karşıya kalmaktadır. Ancak, onlar bizim çağrıda bulunduğumuz eğitimin dönüşümünde kilit aktörlerdir. Daha kapsayıcı ve adil toplumlar kurmak uğruna en büyük fırsatımız olan 2030 Hedeflerinde yazılı ortak amaçlarımıza ulaşmak için gençlerin fikirlerinin ve yenilikçi ruhlarına kulak verilmesi gerekmektedir.

 

Eğitim, UNESCO’nun herkes için kaliteli eğitimin mümkün olduğu ve geride kimseyi bırakmadığı bir dünyaya yönelik eyleminin kalbindedir. Eğitim sadece diploma almakla ilgili değil; öğrenmeyle ilgilidir, genç kadınların ve erkeklerin yeni beceriler ve nitelikler kazanmalarını sağlayan sistemler oluşturma ve toplumların ilerlemesine anlamlı bir katkıda bulunma ile ilgilidir.

 

Bu sebepten dolayı eğitimi dönüştürmek Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için anahtardır. Uluslararası Gençlik Günü vesilesiyle UNESCO, dünyanın her köşesinde tüm gençler için daha kapsayıcı ve erişilebilir bir eğitimi destekliyor ve talep ediyor. Bu yüzden öğrenme engellerini en aza indirmeli ve tüm öğrencilerin eğitime dâhil edilmesini sağlamalıyız. Gençlik, kendileri için var olan ve kendilerine ait olan eğitimi yeniden şekillendirmede tam olarak yer almalıdır.

 

Genç kadınların, erkeklerin, LGBTQ + topluluğu üyelerinin, yerli gençlerin, engelli gençlerin veya genç göçmenlerin eğitim sistemi kurma yöntemimize ilişkin görüşlerini dahil edemediğimiz takdirde, hepimiz değerli bir şey kaybediyoruz; farklı kültürleri ve zihinleri anlama zenginlikleri, birbirlerinden öğrenmenin hazinesi.

 

Günümüzde UNESCO, programlarında ve projelerinde gençlerle sadece yararlanıcı olarak değil proaktif katkı sağlayıcılar olarak da çalışmaktadır. Gençler, Gençlik Uzay Girişimi, Gençlik İklim Eylem Ağı ve Şiddete Varan Aşırıcılığı Önleme Projeleri ve daha ismini sayamadığım bir proje aracılığıyla eşitsizliklerin azaltılması ve barışçıl toplumların kurulması konusundaki çalışmalarımıza son derece yüksek katılım göstermektedirler. Mültecilerin ve zorla yerinden edilen kişilerin özel durumlarını da dikkate alarak, toplumsal cinsiyete ve engellilik durumunun yanı sıra krizlere duyarlı planları geliştirmek için özel çaba sarf etmekteyiz. Yenilikçi geleceklerin yaratılması için gençlik kapasitesi geliştirmeye yönelik eğitimler vermekteyiz.

 

 Tüm dünyadaki eğitim sistemlerinin yalnızca ayrımcılık biçimlerini ortadan kaldırmakla kalmayıp aynı zamanda gençlerin Mevlana’nın da bir sözünde belirttiği gibi ‘Kendini okyanusta bir damla sanma. Bir damlanın içinde kocaman bir okyanussun’ bir değişim birimi olmalarını sağlamak adına kolektif bağlılığımızı yeniden canlandıralım.

 

 

*Bu https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369741/PDF/369741eng.pdf.multi metin adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.