UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey AZOULAY’in Uluslarası Kız Çocukları Günü Mesajı

11.10.2019

“KızGücü: Yönlendirilemez ve Durdurulamaz”. Bu senenin Uluslararası Kız Çocukları Gününü kutlama teması budur. Kızlar nefret ve aşırıcılığa karşı koyup, haysiyetin sesi olduklarında gerçekten de “yönlendirilemez ve durdurulamazlardır”. Bu, kız çocuklarının eğitiminin yasaklanmasına karşı mücadele eden ve aşırılıkçı kişilere karşı duran, 2014 Nobel Barış Ödülü sahibi, Malala Yousafzai’nin savaşıdır. Bu, sınırları ve engelleri aşan, önyargı ve basmakalıp inanışları yıkan, zorla evliliğe, dışlanmaya ve şiddete hayır diyen ve nihayetinde, yarının değişimini başlatan milyonlarca anonim kız çocuğunun, günlük yaşamın kadın kahramanlarının savaşıdır.

            Kadın haklarının tanınmasında ileriye atılan tarihi bir adım olan Pekin Eylem Bildirgesi ve Platformunun benimsenmesinden bu yana geçen 25 senede büyük bir ilerleme sağlanıştır. Birçok kız çocuğu okul merdivenlerini yürümüş ve kimliklerine ve haklarına saygı duyan itibarlı bir eğitim almıştır. Birçok kız çocuğu hayallerini gerçekleştirmiştir ancak çok daha fazlası ise bunu başarmaktan alıkoyulmuştur.

            İstatistikler zaten söze hacet bırakmamaktadır ve maalesef, sayılar endişe vericidir: 132 milyon kız çocuğu hala okula gitmemiştir ve aralarından 9 milyonu – 3 milyon erkek çocuğa kıyasla – asla bir sınıfa adım atamayacaktır. En fakir ülkelerde, ortaokula kaydolan kız çocuklarının sadece %13’ü eğitimini tamamlamaktadır. Cinsiyetler ve Devletler arasındaki eşitsizlikler, ikisi karşılıklı olarak eşitsizlikleri pekiştirerek, devam etmektedir. Dikkatli olmazsak, özellikle de dijital devrimin bir sonucu olarak bu eşitsizlikler yarın çok daha kötü olacaktır ve biz kız çocuklarına bu durumda kayıtsız kalamayız.

            Gayretlerimizi iki katına çıkarmalıyız. UNESCO tarafından geçenlerde başlatılan “Onun eğitimi, onun geleceği” girişimi, kız çocuklarının ve kadınların eğitimi için mobilizasyonu hızlandıracaktır. Bu girişim üç yönde çalışmaktadır: daha iyi veri toplanması, kuralcı ve kanun koyucu çerçevelerin geliştirilmesi ve iyi uygulamaların paylaşılması.

            Bununla beraber, sadece sağlıklı olduğumuzda öğrenme yetimizi kullanabildiğimiz için, UNESCO ayrıca kız çocuklarının sağlığı için de hareket etmektedir. UNESCO bu sene 30’dan fazla Afrika ülkesinde 30 milyonun üzerinde gence sağlık eğitimi programları sağlamak için. “Haklarımız, Yaşamlarımız, Geleceğimiz” girişimini başlatmıştır.

            Yakın zaman içerisinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurul Oturumu da kız çocuklarının eğitimi ve haysiyetine dair hızla yükselen bu ivmeyi dünya genelinde güçlendirmiştir. Bu doğrultuda UNESCO toplumsal cinsiyet eşitliğinin kilit ve enine kesen bir rol oynayacağı “Eğitimin Geleceği” isimli ana öngörü raporunun yazımına başlamıştır.

            Kız çocuklarının özgürleştirilmesi ve güçlendirilmesine dair bütün gayretleri desteklemek bir öncelik olmalıdır. Bu yüzden bu uluslararası günde UNESCO, “UNESCO Kız Çocuklarının ve Kadınların Eğitimi Ödülünü” özellikle dijital ortamda kız çocuklarının eğitimi alanında öne çıkan bir İspanyol ve bir Kosta Rikalı iki eğitim projesine vermekten gurur duymaktadır.

            Malala Yousafzai “Aşırılıkçılar kitaplardan ve kalemlerden korkarlar, … toplumumuza getireceğimiz değişim ve eşitlikten korkarlar” demiştir. Bu günde, bize ilham veren ve daha iyi bir gelecek inşa eden kız çocuklarını kendimize rol model alalım.

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371040_eng?posInSet=2&queryId=N-6d85a9bb-b33f-40c8-b826-c7e89e94aec1 adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.