UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey AZOLAY’in Uluslararası Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Günü Mesajı

17.10.2019

Yoksulluk şiddetin en kötü biçimidir” der Mahatma Gandhi ve yoksulluğu mahrumiyet ve acıların en büyük sebebi olarak görür. Bugün Hindistan, Kamboçya ve Bangladeş’teki hızlı gelişmelerden görüldüğü üzere dünyanın bütün ülkeleri eyleme geçmektedir ve yoksulluk azalmaya devam etmektedir.

            Ancak, gayretlerimiz yeterince azimli değil.

            Yoksulluğun mevcut azalma oranı ile birlikte, 2030 yılı itibariyle dünya nüfusunun yüzde üçünden fazlasının ileri derecede yoksulluk altında yaşamaması hedefimizi sağlayamayacağız. Bununla birlikte, bu oranın yüzde altı civarında olacağı beklenmektedir – 420 milyon civarı insan. Buna ek olarak, yoksulluk orantısız bir şekilde Sahra Altı Afrika ve Güney Asya’yı etkilemektedir ve buradaki insanların yüzde 84.5’i mahrumiyet içerisinde yaşamaktadır.

            Yoksulluğu anlamak ve bu konuda eyleme geçmek için sadece varlık eşitsizliği üzerinde araştırma yürütmek yeterli değildir çünkü bu durum gerçekliğin tamamını kapsamamaktadır. 2019 Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksine göre 1.3 milyar insan “çok boyutlu yoksul” durumundadır; bu durum insanların eğitim, sağlık, iş kalitesi, kültürel deneyimler, şiddet ve genel iyi olma durumları gibi alanlarda birçok dezavantaj yaşadıklarını göstermektedir. Bu insanların yarısı 18 yaşının altındaki, üçte biri ise 10 yaşının altındaki çocuklardan oluşmaktadır.

            Bu yüzden çalışmaları daha ileriye götürmeli ve yoksulluğun hem ana nedeni hem de yayılma aracı olan kültürel, çevresel, sosyal, mekânsal ve siyasi sebepleri de yakından incelemeliyiz.

            Özellikle kadınlar ve kız çocuklarına odaklanan bu durum UNESCO’nun eylemlerinin merkezindedir. UNESCO eğitimi bir kaldıraç olarak kullanır çünkü bir kız çocuğunun okulda geçirdiği her sene, gelecekteki gelirini yüzde 10 ila 20 arasında arttırmaktadır. Bunun karşılığında artık eğitim görmüş bir anne durumuna gelen bu kadınlar, kız çocukları için okulu bir öncelik haline getirmektedirler. Bunun ışığında UNESCO’nun yeni Eğitimin Geleceği girişimi eğitimi sosyal kopukluklar ve eşitsizliklerle mücadele etmek için dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

            Bugün Nelson Mandela’nın şu sözünden ilham alalım: “Yoksulluk, adaletsizlik ve büyüyen eşitsizlik dünyamızda var olduğu sürece, hiçbirimiz gerçekten dinlenemeyiz.” UNESCO dinlenmeyecektir.


https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371182 adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.