UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Sayın Audrey Azoulay’ın Barış ve Kalkınma İçin Dünya Bilim Günü Üzerine Mesajı

10.11.2019

Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri programının merkezinde ‘kimseyi arkada bırakma’ düşüncesi bulunmaktadır. Bugün, geçmişte de olduğu gibi, bilginin kontrolü eşitsizliğe, dışlanmaya ve sosyal çatışmalara yol açmaktadır. Gezegenimiz iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve doğal afetler gibi sayıca artmakta olan pek çok zorluğa maruz kalmasından dolayı, bilimin ilerlemesi her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için, özellikle yenilikçi fikirler ortaya koymak amacıyla, bilime, araştırmaya ve teknolojiye olan yatırımları arttırmamız gerekmektedir.

Bahsedilen sorunların küresel doğası nedeniyle, dünyada üzerindeki toplumların tüm üyelerini içeren küresel bir yanıt gerektirmektedir. Bu kapsayıcı yaklaşım, Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri programının odak noktası durumundadır. Katılım aynı zamanda birden fazla disiplinin problem çözme sürecine dahil olduğu ve yapılan araştırmaların yayılmasının yeni bilgi üretilme sürecine yardımcı olduğu bilimin kendisinin de önemli bir özelliğidir.

Açık Bilim, bilimsel bilgi, bilgi birikimi ve elde edilen verileri herkesin kullanımına sunmayı hedeflemektedir. Bilgiye erişimi artırarak, tüm bilim insanlarına, yenilikçi fikirleri olanlara, mühendislere, girişimcilere ve vatandaşlara, bilim ve teknoloji alanlarında bilgiye  katkıda bulunma ve bilgilyi yaratma ve gözlemleme fırsatı vermeyi amaçlamaktadır. Bu yaklaşım yalnızca şeffaflığı ve hesap verilebilirliği arttırmakla kalmamakta, aynı zamanda bilimsel kültürle etkileşimi teşvik ederek herkes için eşit fırsatlar yaratılmasına yardımcı olmaktadır. Bahsedilen bu hedeflere dikkat çekmek için UNESCO, bu yıl Barış ve Kalkınma Dünya Bilim Günü için “Açık Bilim, kimseyi geride bırakmadan” temasını seçmiştir.

UNESCO Açık Bilim potansiyeline ulaşılabilmesi adına küresel diyaloğa öncülük etmek için hazırdır.  Uluslararası düzeyde, Açık Bilim, bilimsel ve teknolojik ilerlemenin herkese yarar sağladığından ve geride kimseyi bırakmadığından emin olarak bilim ve teknoloji açığının kapatılmasına katkıda bulunabilir.

 

*Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371404/PDF/371404eng.pdf.multi adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.