UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Sayın Audrey Azoulay’ın İnsan Hakları Günü Üzerine Mesajı

10.12.2019

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 1948 yılında kabul edilmiştir. Ancak, yetmiş bir yıl sonra bile, insan hakları konusu hala insanlığın önemli bir bölümü için uzak bir idealdir. Yükselen hoşgörüsüzlük ortamı, fanatizm ve şiddet, toplumlarımızdan geçen barışçıl ve sürdürülebilir birlikte yaşamı tehdit eden fay hatlarıdır.

İnsan hakları riske girdiği zaman, gençlerin geleceği de riske girmektedir. Bu nedenle, gençler seslerini yükseltmekte ve değişim için çağrıda bulunmaktadırlar. Gençler kendileri için yazılmış bir dünya yerine kendi hikayelerini yazabilecekleri bir dünya istemektedirler. Ancak bunu gerçekleştirebilmeleri için, katılım noktasında yeterli alanın olmayışının yanı sıra yapısal ve kurumsal engellerin de üstesinden gelmeleri gerekmektedir.

Bu yıl İnsan Hakları Günü'nün teması “gençlik insan hakları için ayağa kalkıyor” olarak belirlenmiştir - çünkü sürdürülebilir bir dünya kurmak istiyorsak gençleri de dahil etmemiz gerekmektedir.

Gençlerle ve gençler için çalışmak UNESCO’nun en önemli önceliklerinden biridir. Barış ve kalkınma için gençlerin ortak ve aktör olarak yer aldıkları gençlik ve barış vizyonu, kurumun tüm çalışma alanlarını kapsayan UNESCO Gençlik Operasyonel Stratejisinin (2014-2021) özünde yer almaktadır. Güçlü gençlik ağları ile işbirliği içinde UNESCO, sosyal inovasyonu ve değişimi yönlendiren, küresel vatandaşlık kavramını teşvik eden ve şiddet içeren aşırılıkçılığı önleyen gençlik odaklı girişimleri desteklemektedir.

İnsan haklarını savunurken eğitim çok önemlidir. 1953 yılından bu yana UNESCO okulları harekete geçirmektedir, onları güçlerini birleştirmeye ve bilgi ve deneyimlerini paylaşmaya teşvik etmektedir. Bugün, UNESCO ASPNet programı ile, 182 ülkede 11.500'den fazla kurumu bir araya getirmekte ve yarının dünyasında eğitim için iki önceliğe odaklanmaktadır: evrensel kimlik bilincini şekillendirmeye yardımcı olacak küresel vatandaşlık eğitimi ve sürdürülebilir kalkınma için eğitim.

Yarın gençler, toplumlarımızın ve gezegenimizin kontrolünü ele alacaklardır. Yarın, daha adil ve daha sürdürülebilir bir dünya inşa etme görevini üstleneceklerdir. Ancak, bu gençliğin geleceğine odaklanarak, yaşayabilecekleri- iyi yaşayabilecekleri,  bir dünyayı devralma hakkına sahip olduklarını unutmamalıyız. Bu bizim görevimizdir - bugün yetişkin olarak sahip olduğumuz görev. Malala Yousafzai'nin da dediği gibi “Yetişkinler, gençler konuşurken, geleceklerini düşündüklerini anlamalıdırlar”.

 

Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372197/PDF/372197eng.pdf.multi adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.