UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Sayın Audrey Azoulay’ın Uluslararası Göçmenler Günü Üzerine Mesajı

18.12.2019

2019 yılında, dünya genelinde göçmen sayısı artmaya devam etmiştir. Geçtiğimiz 12 ay boyunca, dünya nüfusunun  %3,5’ini temsil eden 272 milyon insan, başka bir yerde daha iyi bir gelecek arama adına yerlerini değiştirmek zorunda kalmışlardır. Bir kısmı yeni ekonomik ve iş fırsatları arayışındayken, diğerleri, örneğin mülteciler ve sığınmacılar, bulundukları durumun altında ezilmekte ve savaştan, zulümden, açtıktan veya hastalıktan kaçmaktadırlar.

Göçmenlik durumu önümüzdeki yıllarda, özellikle doğal afet sayısında bir artışa neden olması ve dünya üzerinde bazı bölgelerin yaşanmaz hale getirmesi beklenen iklim değişikliğinin bir sonucu olarak daha da artması beklenmektedir.

Bu nedenle uluslararası toplumun harekete geçme sorumluğu bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl kabul edilen Mülteciler üzerine Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Güvenli, Düzenli ve Kurallı Göç üzerine Küresel İlkeler Sözleşmesi bu hususta güçlü bir işaret olmuştur. Göçün koordineli bir şekilde ele alınma kararlılığı ile insan hakları yaklaşımını merkeze koyarak, BM Üye Devletleri sorumluluk ve hümanist tavır göstererek, şu an göçmen olan ve gelecekte göçmen duruma düşeceklere umut mesajı göndermişlerdir.

Fakat yapılacak daha çok iş bulunmaktadır, dünyanın pek çok yerinde göçmenler ve mülteciler, çoğu zaman ekonomik güç ve yenilik kaynağı olmalarına rağmen önyargı, şiddet ve ayrımclık kurbanı durumunda bulunmaktadırlar.

Bu bağlamda, UNESCO görev sorumluluğunun her alanında, özellikle de her seviyede eğitim noktasında rol üstlenmektedir.

UNESCO Mülteciler ve Korunmasız Göçmenler için Nitelikler Pasaportu, göçmen ve mültecilerin kendi ülkelerinde doğrulanmış çalışmalarının başka ülkelerde de tanınmasını sağlamak adına önemli bir adım olacaktır. UNESCO, ilk 15 UNESCO Pasaportunun Zambiya Yeterlilik Kurumu ile birlikte verimli bir işbirliğinin ardından bu ay Zambiya'da düzenlendiğini duyurmaktan gurur duymaktadır. Bu girişimin şimdi diğer ülkelerde, özellikle de Latin Amerika ve Orta Doğu'da tanıtılması için düzenlemeler yapılmıştır. Sahipleri için, bu UNESCO Pasaportları daha iyi bir yaşam pasaportudur.

UNESCO, göçmenlerin toplumlara dahil edilmesini teşvik etmek amacıyla, küresel vatandaşlık eğitim programı ile birlikte ırkçı söylemlerle ve çoğu zaman göçmen ve mültecileri günah keçileri durumuna düşüren nefret söylemlerininin üstesinden gelmek için mücadele etmektedir. Ayrıca, göçmenlik ile ilgili daha olumlu bir imaj oluşturabilmek adına medya uzmanlarıyla birlikte çalışmaktadır.

Toplum, dayanışma, onur ve insanlık, göçmenler ve mülteciler için soyut kavramlardan daha fazlasıdır; bunlar daha fazla arzu edilen bir geleceğin vaatlerini temsil eden değerlerdir - onlara sunma yükümlülüğümüz olan bir gelecek.

 

*Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372281_eng/PDF/372281eng.pdf.multi adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.