UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genç Profesyoneller Programı 2018

22.5.2018

Genç Profesyoneller Programı UNESCO’nun zenginleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için UNESCO Sekretaryasında coğrafi temsili geliştirmeyi, mesleki düzeyinde toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeyi, nitelikli genç profesyonellerden oluşan bir havuz oluşturmayı amaçlamaktadır. Program, UNESCO Sekretaryasında temsil edilmeyen veya az temsil edilen Üye Devletlerden genç profesyonellere kariyerlerinin ilk aşamasında UNESCO’ya katılma fırsatı sunmaktadır.

Başvuru

Türkiye’den yapılacak başvurular arasından, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda en fazla 15 nitelikli aday belirleyerek değerlendirilmek üzere UNESCO Genel Direktörlüğüne iletecektir.

Başvurular webmaster@unesco.org.tr adresine e-posta yoluyla veya “Reşit Galip Caddesi Gökçek Sokak No:11 Gaziosmanpaşa-Çankaya/Ankara/TÜRKİYE” adresine posta yolu ile yapılabilmektedir.

Başvuruların, UNESCO Türkiye Millî Komisyonuna en geç 13 Temmuz 2018  tarihi mesai bitim saatine kadar ulaştırılması gerekmektedir. UNESCO Sekretaryasına doğrudan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Kriterler

Başvurular aşağıda belirtilen kriterler esas alınarak incelenecektir:

  1. Türk vatandaşı olmak
  2. 31 Aralık 2018 tarihi itibari ile en fazla 32 yaşında olmak (örn. 1986 ve sonrası doğumlu)
  3. Aşağıda belirtilen alanların birinden en az yüksek lisans mezunu olmak:

Eğitim Bilimleri, Kamu Politikası, Doğal ve Temel Bilimler, Kültürel Miras, Sosyal ve Beşerî Bilimler, Bilgi ve İletişim, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi, Ekonomi, Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma, Kamu Hukuku ve Uluslararası Hukuk, İşletme, Finans, Muhasebe,  Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Yönetimi ve Enformasyon Teknolojileri.

  1. İleri seviyede İngilizce veya Fransızca bilgisine sahip olmak. (Her iki çalışma dilinin de bilinmesi tercih sebebidir. Arapça, Çince, İspanyolca veya Rusça bilinmesi de ilave olarak değerlendirilmektedir.)

İlgili iş tecrübesinin bulunması tercih sebebidir ancak başvuru için zorunlu değildir. Bu kriterlerin yanı sıra adayların seçiminde dürüstlük, profesyonellik, çeşitliliğe saygı ve UNESCO misyonuna güçlü bir bağlılık nosyonları temel alınacaktır.

 

Başvuru için İstenen Belgeler

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Diploma (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora) ve transkript (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora)
  • 80 ve üzeri YDS sonuç belgesi ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen ileri seviyede İngilizce veya Fransızca bilgisini gösterir belge (Eğitim dili İngilizce veya Fransızca olan yurt dışındaki üniversite diploması da kabul edilmektedir.)
  • Özgeçmiş (İki sayfayı geçmeyecek şekilde İngilizce veya Fransızca olarak beklenmektedir.)
  • Motivasyon mektubu (Bir sayfayı geçmeyecek şekilde İngilizce veya Fransızca olarak beklenmektedir.)
  • Bir adet referans mektubu

 

Başvuruların UNESCO Türkiye Millî Komisyonunca İncelenmesi

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu yapılan başvuruları belirtilen kriterler doğrultusunda inceleyerek Türkiye’den yapılacak başvuru için on beş aday belirleyecek ve belirlenen adayları bilgilendirilecektir. Sadece belirlenen adaylar ile irtibata geçilecektir.

 

Başvuruların UNESCO İnsan Kaynakları Yönetimi Bürosunca Değerlendirilmesi

Anılan on beş adayın başvuruları detaylı incelenerek adaylarla online video mülakatı gerçekleştirilecektir. Daha sonra uygun görülen adaylarla son aşama olarak mülakat gerçekleştirilecektir.

Seçilen adaylar UNESCO Genel Merkezinde ya da Bölge Ofislerinde belirli süreli iş sözleşmesiyle P1/P2 seviyesinde UNESCO personeli olarak istihdam edilecektir.