UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Sayın Audrey Azoulay'ın 15 Eylül 2020 Uluslararası Demokrasi Günü'ne İlişkin Mesajı

21.9.2020

Bu Uluslararası Demokrasi Günü'nde, bir siyasi yapılanma ilkesinden çok daha fazlasını kutluyoruz: temelleri, UNESCO kuruluşunun da temellerini oluşturan, insanların "onuru, eşitliği ve karşılıklı saygısı" olan bir ideali kutlamaktayız.

Demokrasi, siyasi toplumun her bir üyesinin günlük katılımını gerektiren bir insanlık vaadidir.

Demokrasi bu sebeple hepimizden- devletlerden, toplumdan, bireylerden çok şey talep eder; bizi, içinde gelişebileceği yenilenmiş bir yapı sağlamaya iter, ayrıca diyaloğa açık bir arabuluculuk ve iş birliği ruhu için de çağrıda bulunur.

Fransız filozof Alexis de Tocqueville'in gözlemlediği gibi eğitim bu ruhu geliştirir ve sürdürür, çünkü "demokratik uluslar arasında her nesil yeni bir halktır".

Okuryazarlık ve küresel vatandaşlık eğitimi programları ile UNESCO, her yaştan öğrencinin yalnızca demokrasi ve özgürlük idealini benimsemesini değil, aynı zamanda onu teşvik edip güçlendirmesini de amaçlamaktadır.

Genel olarak, bu ideal, Birleşmiş Milletler tarafından somutlaştırılan ve savunulan çok taraflılık ruhunu besler. İş birliği yapma ve dinleme gerekliliği olmasaydı, şu anda insanlığın karşı karşıya olduğu zorluklara cevap veremeyecektik.

Dolayısıyla bu uluslararası gün, demokratik değerlere olan orak bağlılığımızı yeniden teyit etmek için bir fırsat sunmaktadır - çünkü bu değerler, sadece iş birliği için vazgeçilmez bir yol sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hepimizi birleştiren bir ideal de teşkil ederler.