UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

Orta Afrika'da Yoksulluk Sorunu: COVID-19 Salgınının Etkisi ve Stratejileri

23.10.2020

Orta Afrika'daki Sosyal Dönüşüm Yönetimi (MOST) Sosyal Kalkınma Bakanları Forumu, Gabon Hükümeti ve Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu ortaklığıyla UNESCO'nun MOST Programı tarafından “Orta Afrika: COVID-19 Salgınının Etkisi ve Stratejileri” başlığıyla ilk kez sanal ortamda gerçekleştirildi. Forum, Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri ve Afrika Birliği 2063 Gündemi bağlamında, salgından dolayı daha da şiddetlenen yoksulluk sorunuyla mücadele etmek için Orta Afrika ülkelerindeki kamu politikaları ve sosyal bilimler araştırmaları arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla toplandı.

Sahra Altı Afrika altbölgesi dünyadaki en yüksek yoksulluk oranına sahip bölgedir. (Afrika Ekonomik Komisyonu'na (ECA) göre 2014 yılında bu oran yüzde 55’e ulaşmıştır).

Forumda, COVID-19'un yalnızca yoksulluğu arttırmakla kalmayıp aynı zamanda eşitsizliklerin ve sosyal dışlanmanın da artmasına yol açtığı ayrıntılı olarak tartışılmıştır. ECA'nın verilerine göre, Afrika nüfusunun %71'i kayıt dışı çalışmaktadır. Forum esnasında bakanlar, bu duruma da dikkat çekerek kısıtlamalar ve sosyal izolasyon nedeniyle milyonlarca insanın geçim kaynağını kaybettiği konusundaki endişelerini dile getirmiştir. Bu durumun güçlü bir sosyal koruma ihtiyacı yarattığı aşikârdır. Nisan 2020'de başlatılan "COVID-19'a acil sosyo-ekonomik tepki için BM Çerçevesi" başlıklı raporda, sosyal koruma salgının beş temel politik tepkisinden biri olarak kabul edilmiştir.

Forumda; engelliler, kadınlar, kız çocukları ve gençler gibi salgına karşı savunmasız olarak görülen gruplar üzerinde odaklanılması gerektiği üzerinde durulmuştur (Bu gruplar Afrika nüfusunun toplam %60’ını oluşturmaktadır.). Dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi Orta Afrika’da da kısıtlamalar nedeniyle kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddette de endişe verici bir artış yaşandığından söz edilmiştir.

Forumda, kamu politikalarının araştırma ve verilerle desteklenmesi gerektiği, ancak altbölgede bunun eksikliğinin yaşanmakta olduğu vurgulanmıştır.

"Bu Forumun, Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri'nin vizyonu ile politika çerçevelerini uyumlu hâle getirerek; daha kapsayıcı, eşitlikçi, dayanaklı ve sürdürülebilir toplumlar inşa etmenin yollarını bulmanın önünü açtığına inanıyorum.” -Daniela Bas, Direktör, Kapsayıcı Sosyal Gelişim Bölümü, UNDESA

Forum, bu zorlu dönemlerde bölgedeki üye devletlere yardımcı olma hususunda UNESCO'nun Sosyal ve Beşerî Bilimler Programı’na ve MOST Programı’na güçlü bir yetki veren bakanlık beyannamesinin kabul edilmesiyle sonuçlandırılmıştır.

UNESCO'nun MOST Programı’nın, Orta Afrika'daki yoksulluğun ortadan kaldırılması, eşitsizliklerin azaltılması, toplumsal cinsiyet, engelliler ve gençlerle ilgili veri sistemlerini desteklemek üzerine kapsamlı bir araştırma, kapasite geliştirme ve politik destek projesi odaklı çalışmalar yürütmesi planlanmaktadır.

Foruma, Gana Hükümeti'ni temsilen Sosyal İşler ve Kadın Hakları Bakanı Prisca Koho Nlend katıldı. Forumda ayrıca, Angola, Kamerun, Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Çad'ın bakanlık düzeyinde katılımcıları da yer aldı. Forumdaki üst düzey yetkililer arasında Burundi Sosyal İşler Bakanlığı Daimî Sekreteri de bulunmaktaydı. Çeşitli Millî Komisyonların Genel Sekreterleri, Afrika Kalkınma Bankası, ECCAS, Avrupa Birliği, Uluslararası Çalışma Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, UNDESA, UN-WOMEN ve UNESCO'dan da araştırmacı ve temsilciler Forum’a dâhil oldu. Etkinliğin başkanlığını ise MOST Hükümetlerarası Konseyi Başkanı Prof. Erwan Dianteill yürüttü.

 

Bu metin “https://en.unesco.org/news/challenge-poverty-central-africa-impact-covid-19-pandemic-and-strategies” adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.