UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

Krizdeki kültür: Dayanıklı bir yaratıcı sektör için politika rehberi

23.10.2020

COVID-19'un kültür endüstrileri ve yaratıcı endüstriler üzerindeki inanılmaz boyutlardaki etkisi, sadece geçim kaynaklarını değil, aynı zamanda toplumlarımızın kültürel dokusunu oluşturan yenilikleri ve gelenekleri de etkilemektedir. Bu yeni gerçekliğe yanıt olarak, UNESCO kısa süre önce yeni bir yayın başlatmıştır "Krizdeki Kültür: Dirençli bir yaratıcı sektör için politika rehberi".

Bu yeni yayında UNESCO, politika yapıcılara COVID-19 krizi karşısında en acil ihtiyaçlara nasıl yanıt verebilecekleri konusunda rehberlik ederken aynı zamanda kültürel ve yaratıcı endüstrilerin direncini güçlendirmek ve "yeni normale" hazırlanmak için gereken yapısal değişikliklerin nasıl teşvik edileceğine dair de tavsiyeler sunmaktadır.

Kılavuz, salgının başlangıcından bu yana UNESCO Üye Devletlerinin uyguladığı politika ve önlem örnekleri üzerinden farklı bölgelerdeki iyi uygulamaların bir örneğini sunmaktadır. Bu örnekler, kolektif dayanıklılıkta kültürün yadsınamaz rolünü göstermektedir.

Bu pratik kılavuzda üç tür müdahaleye değinilmiştir:

1) Sanatçılar ve kültür uzmanları için doğrudan destek

2) Kültürel ve yaratıcı endüstri sektörlerine destek

3) Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin rekabet gücünün artırılması

Kılavuz, önerilen önlemlerin uygulanması için göz önünde bulundurulması gereken eylemlere dikkat çekerken aynı zamanda önlemi yerel bağlamlara uyarlarken kaçınılması gereken belirli gizli tehlikeleri de vurgular.

Yayına aşağıdaki linkten erişilebilir.

Culture in Crisis: Policy guide for a resilient creative sector: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374631

Bu metin https://en.unesco.org/news/culture-crisis-policy-guide-resilient-creative-sector adresindeki metinden yararlanılarak Türkçeleştirilmiştir.