UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

Dünya Tsunami Farkındalık Günü

5.11.2020

Nadir gerçekleşiyor olsalar da tsunamiler en yıkıcı doğal afetler arasında yer almaktadırlar. Ağır insan kaybı ve ekonomik kayıplar bakımından potansiyel olarak tsunamilere ve diğer kıyı tehlikelerine karşı en savunmasız olan gruplar kıyı topluluklarıdır. Uluslararası iş birliği, daha derin bir politik ve kamuoyu farkındalığının; aynı zamanda da kıyı odaklı doğal afetlerden kaynaklanan risklerin azaltılmasına yönelik çabaların kilit noktası görevine sahiptir.

Aralık 2015'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, tsunami farkındalığının küreselleşmesini desteklemek amacıyla 5 Kasım'ı Dünya Tsunami Farkındalık Günü olarak belirlemiştir.

UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC), ulusal ve bölgesel tsunami erken uyarı hizmetlerini koordine etmek için çalışmalar yürütmektedir. Pasifik, Hint Okyanusu, Karayipler ve Kuzey-Doğu Atlantik, Akdeniz ve Bağlantılı Deniz bölgeleri için dört ayrı Tsunami Uyarı ve Azaltma Sistemi kurulmuştur. Bu sistemler aracılığıyla afet riskini azaltmak için etkili eylemler, politikalar ve uygulamalar hakkında küresel farkındalığı artırmak amaçlanmaktadır. IOC ayrıca, eğitim programları ve düzenli tsunami iletişimi ve tahliye tatbikatları yollarıyla üye devletlere yardımcı olmaktadır.

Dünya Tsunami Farkındalık Günü'nün 2020 yılı kutlamaları, UNDRR ve UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu tarafından, Japonya Hükümeti sponsorluğunda, diğer BM ve dış ortaklarla iş birliği içinde düzenlenecektir.

2020 Dünya Tsunami Farkındalık Günü, Sendai Çerçevesi Küresel Hedef E'ye odaklanan etkinliklerin yer aldığı 30 günlük bir kampanya olarak yapılandırılacaktır. 2020 yılının sonuna kadar ulusal ve yerel olarak afet riski azaltma stratejilerine sahip olan ülkelerin sayısının önemli ölçüde artırılması amaçlanmaktadır. Risk azaltma stratejilerinin kurulması ve etkin bir şekilde sürdürülmesi ve bunların savunmasız toplumlar tarafından benimsenmesi için gerekli bilimsel uzmanlık ve yerli bilgi ve bellek olmak üzere iki temel bileşene odaklanılması beklenmektedir.