UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Sayın Audrey Azoulay’in Okulda Şiddet, Zorbalık ve Siber Zorbalığa Karşı Uluslararası Güne İlişkin Mesajı

6.11.2020

Bu 5 Kasım, Okulda Şiddet, Zorbalık ve Siber Zorbalığa Karşı Uluslararası Gündür.

Bu gün, UNESCO’nun 40. Genel Konferansında, 193 Üye Devletinin oybirliğiyle kabul edilmiştir. Afganistan, Burkina Faso, Kamerun ve Pakistan'daki okullara gerçekleştirilen son saldırılar ve Fransa'da öğretmen Samuel Paty'nin öldürülmesi, ne yazık ki, okullarımızın her türlü şiddetten korunması konusunun kritikliğini vurgulamaktadır.

Okullarımızı korumak aynı zamanda dünya çapında milyonlarca çocuğa fiziksel ve duygusal acı veren zorbalık sorunuyla da yüzleşmek anlamına gelmektedir. Zaman zaman ihmal edilen, küçümsenen veya göz ardı edilen zorbalık, dünya için gerçek bir felaket olduğundan, şiddetle kınanmalıdır. 2019'da yayınlanan ve 144 ülkede yürütülen UNESCO'nun "Rakamların Ardında: Okulda şiddet ve zorbalığın sona erdirilmesi" araştırması, dünya genelindeki neredeyse üç öğrenciden birinin önceki ay en az bir kez zorbalığa uğradığını göstererek problemin boyutuna vurgu yapmıştır.

Her şeyden önce, öğrencilerin öğrenim çıktıları zorbalıktan etkilenmektedir. Örneğin, okulda zorbalığa maruz kalan gençlerin dersleri kaçırma ve akademik performanslarının kötüye gitme olasılığı iki kat daha fazladır. 77 ülkede yürütülen bir araştırma, zorbalığın, kızların matematik ve fen testlerindeki performansı üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğunu göstermiştir.

Eğitime ilişkin sonuçların ötesinde, zorbalık, öğrencilerin refahını ve sağlığını da etkilemektedir: kurbanların kendilerini yalnız hissetme, geceleri uyumakta güçlük çekme ve hatta intihar düşüncelerine sahip olma olasılıkları iki kat daha fazladır.

Bu Uluslararası Günün isminin de gösterdiği gibi, siber zorbalık da artık büyüyen bir fenomen haline gelmiştir. Yedi Avrupa ülkesinden alınan verilere göre, siber zorbalığın kurbanı olan 11-16 yaş arası çocukların oranı 2010-2014 arasında %7'den %12'ye yükselmiştir.

Birçok ülkede hala yürürlükte olan COVID-19 sebepli kapanmaların çevrimiçi ortamda zorbalığa neden olduğu bir zamanda, çabalarımızı iki katına çıkarmamız gerekmektedir. Siber zorbalık "sanal" bir dünyada gerçekleşebilir, ancak çocukların sağlığı üzerinde son derece gerçek bir etkiye sahiptir. Rakamların ötesinde trajik hikâyeler, mahvolmuş bir eğitim ve bazen kalıcı olarak parçalanmış hayatlar vardır.

UNESCO, "Öğrenmesi Güvenli" Kampanyasının ve "Çocuğa Karşı Şiddeti Sonlandırmak için Küresel Ortaklık"ın resmi paydaşı olarak, zorbalığa karşı yürütülen bu toplu seferberliğe gönülden katılmaktadır. Kuruluşumuz, uzmanlık sağlayarak, okulların müreffeh yerler olmasını sağlamak için çalışan Üye Devletlerin çabalarını desteklemeye hazırdır.

Okulda Şiddet, Zorbalık ve Siber Zorbalığa Karşı bu ilk Uluslararası Günün, sorunun ölçeği ve buna bir an önce bir son verme ihtiyacı hakkında küresel bir farkındalık oluşturacağını umalım.

Öğrenciler, ebeveynler, eğitim topluluğu üyeleri ve sıradan vatandaşlar olarak hepimizin okullarda şiddeti ve zorbalığı durdurmada oynayacak bir rolümüz var.