UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

Toplum için ve Toplumla Bilim

10.11.2020

Her yıl 10 Kasım'da kutlanan Barış ve Kalkınma için Dünya Bilim Günü, bilimin toplumda önemli bir rolü olduğunu ve daha geniş bir kitlenin bilimsel konulardaki tartışmalara dahil edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca bilimin günlük hayatımızdaki yerinin ve öneminin altını çizmektedir.

Barış ve Kalkınma için Dünya Bilim Günü, bilimi toplumla daha yakından ilişkilendirerek bireylerin bilimdeki gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, evimiz olarak benimsediğimiz, bu olağanüstü ve kırılgan gezegene dair var olan anlayışımızın genişlemesinde ve toplumların daha sürdürülebilir hâle getirilmesinde bilim insanlarının oynadığı rolün altını çizmektedir.

COVID-19 salgınının, küresel zorluklarla mücadele etmede bilimin kritik rolünü daha da belirginleştirdiği 2020 yılında, Dünya Bilim Günü'nün odak noktası Toplum için ve Toplumla Bilim olarak belirlenmiştir. UNESCO’nun, 2020 Dünya Bilim Günü'nü kutlamak adına "COVID-19 ile mücadelede Toplum için ve Toplumla Bilim" konulu çevrimiçi bir yuvarlak masa toplantısı düzenlemesi planlanmaktadır.