UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

Uluslararası Kültür Varlıklarının Yasadışı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü

12.11.2020

Her yıl 14 Kasım'da düzenlenen Uluslararası Kültür Varlıklarının Yasadışı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü, dünyanın her yerinde gerçekleşen hırsızlık, yağma ve kültür varlıklarının yasadışı kaçakçılığının, insanların kültürlerini, kimliklerini ve tarihlerini çaldığını ve bu suçla mücadele etmek için birlikte çalışmamız gerektiğini hatırlatır niteliktedir.

Cehalet ve olumsuz etik anlayışı başta olmak üzere kültür varlıklarının yasadışı kaçakçılığının pek çok nedeni bulunmaktadır. Kültür varlıklarının yasadışı ticareti, çoğu zaman dünya çapında yasadışı pazarlar aracılığıyla veya internet de dahil olmak üzere müzayedeler gibi yasal pazarlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bireyler, hükümetler, sanat piyasası ve kurumlar bununla mücadele etmek adına farkındalık yaratarak, sanat ve kültür varlıklarının alışverişini bilgili ve etik bir şekilde gerçekleştirerek, yasaları yürürlüğe koyup bunlara uyarak ve kültürel mirası ve kültür varlıklarını koruyarak üzerlerine düşeni yapabilmektedirler.

UNESCO, bu suça ve onunla mücadele yollarına daha fazla dikkat çekmek, uluslararası iş birliğinin önemini vurgulamak ve Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması için Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme aracılığıyla proaktif önlemler almak amacıyla 2019 tarihli 40. Genel Konferansı'nda 14 Kasım'ı Uluslararası Kültür Varlıklarının Yasadışı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü olarak kabul etmiştir. 2020 yılında 50. kuruluş yıldönümünü kutlayan bu Sözleşme, kaçakçılıkla mücadeledeki diğer ilerlemelere paralel olarak, kaçakçılığı yapılan kültür varlıklarının çalınmasını ve yağmalanmasını önlenmek ve bu varlıkların geri iade edilmesini sağlamak adına uluslararası bir çerçeve sunmaktadır.

Kültür varlıklarının yasa dışı kaçakçılığıyla mücadele etmek adına hepimizin bir araya gelmesi gerekmektedir.