UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Sayın Audrey Azoulay’in Dünya İslami Sanatlar Gününe İstinaden Mesajı

19.11.2020

Bu yıl ilk kez Uluslararası İslam Sanatı Günü'nü kutlamaktayız.

Bu gün, on dört yüzyıla yayılan, kendini yenilemeye, yeniden keşfetmeye ve dünyadaki kültürleri etkilemeye devam eden bu olağanüstü mirası birlikte kutlamak için ilan edilmiştir.

Haydi, bu günü, bu sanata dair,  engin maneviyatının derinliklerine kök salmış ve dünyayı görmenin, hissetmenin ve anlamanın belli bir biçimini ifade eden merakı paylaşmak için bir fırsat olarak değerlendirelim.

İslam sanatı, çeşitliliği, teknikleri ve biçimleri ile zaman ve mekân bakımından da zengindir. İslam sanatı ile ilişki kurmak, Avrupa'dan Afrika'ya ve Akdeniz havzasından Hint Okyanusu'na kadar, yapılan değiş tokuşlardan, kurulan bağlantılardan ve etkilenmelerden oluşan bir tarihi keşfetmektir.

Bu son derece küresel ve kültürlerarası tarih, çoğu zaman taşıyıcısı-aktarıcısı olan dil kadar iyi bilinmeyi hak etmektedir. Bu nedenle UNESCO, genel ve bölgesel tarih projeleri çerçevesinde, İslam sanatının tüm zenginliğini ve karmaşıklığını gösteren "İslam Kültürünün Farklı Yönleri" koleksiyonunu zenginleştirmek için yaklaşık 40 yıldır çalışmaktadır.

Gelenek açısından zengin olan bu tarih, günümüzle birleşmektedir. Dünyanın her yerinde sanatçılar bugün, bu tarihi, İslam sanatı geleneğiyle sürdürmekte, onunla ilişki kurmakta ve yenilemektedirler. Bu şekilde onu yeni medyaya entegre etmekte ve yeni kitlelere taşımakta, yeni diyaloglarla zenginleştirmektedirler.

Dünya nüfusunun bir parçası olan Müslümanları etkileyen ve onlara zarar veren yıkıcı, içe dönük tutumların ve aşırılıkların yaşandığı bir dönemde UNESCO, bir kültürü hem geçmişinin zenginliğinde hem de bugününün canlılığında anlamak ve bilmek için, onu, kendi evrenselliğinde takdir etmemiz gerektiğine yönelik temel inancı hatırlatmak istemektedir.

Bu nedenle, bu ilk Uluslararası İslam Sanatı Günü'nde UNESCO, barışa ve insanlığın karşılıklı anlayışına somut bir katkıda bulunacağı umuduyla sizi bu olağanüstü sanatları, sanatçıları ve sanat eserlerini keşfetmeye davet ediyor.

 Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374867_eng adresinden yararlanılarak Türkçeleştirilmiştir.