UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Sayın Audrey Azoulay’in Dünya Zeytin Ağacı Günü Mesajı

26.11.2020

Bugün ilk kez Dünya Zeytin Ağacı Günü'nü ve bu simgesel ağaçta somutlaşan barış, bilgelik ve umut değerlerini kutluyoruz.

Akdeniz iklimi olan bölgelerde 5.000 yıldır yetiştirilen zeytin ağacı, Ulysses ve Penelope'nin düğün yatağının sağlam ve koruyucu ahşaplarından Van Gogh'un çarpıcı tablolarına kadar tüm uzay-zaman boyunca tasvir edilmiştir.

Bu efsanevi ağaç mitolojide ve kutsal metinlerde de betimlenir ve Akdeniz'in dört bir yanındaki şairlerin, ressamların ve sanatçıların hayal gücünü besler.

Bu miras bize aynı zamanda, atalardan kalma ancak artık tüm dünyada sevilen yemeklere lezzet katan ve çoğul mutfak geleneğinin temeli olan zeytinyağını da vermiştir.

Bu nedenle zeytin ağacı, insanlığa binlerce yıldır eşlik eden, özlemlerini ve umutlarını somutlaştıran evrensel bir ağaçtır; çünkü efsanevi uzun ömürlülüğü ve dayanıklılığıyla, dar görüşlü bencilliğin ötesine uzanır: bir zeytin ağacı dikmek ve meyvesini yemek gerçekten de bir paylaşım ve değiş-tokuş biçimidir.

Kuşkusuz bu nedenlerden dolayı zeytin ağacı, en azından antik çağlardan beri evrensel bir barış sembolü olagelmiştir.

Bu sembol bugün bize eşlik etmeye devam ediyor: dalları sadece Birleşmiş Milletler’in bayrağını kuruluşundan bu yana süslemekle kalmadı, aynı zamanda bağlılığımızın ve var olma nedenimizin kalıcı bir hatırlatıcısı olarak Paris'teki Genel Merkezimizdeki Hoşgörü Meydanı'nda da bir zeytin ağacı da büyümekte.

Bu ağacın sembolize ettiği her şey, açıklık ve değiş tokuş ihtiyacı ile halklar arasındaki uyum ve doğayla uyum ideali, UNESCO Genel Konferansının 26 Kasım'ı Dünya Zeytin Ağacı Günü olarak ilan etmesine sebep oldu.

Böylece, Cezayirli sosyolog ve şair Youcef Sebti'nin yazdığı gibi, her yıl bu Gün bizlere zeytin ağacının vaat ettiği barış için çalışma fırsatı sunuyor:

 “Ulu zeytin ağacı, barış ağacı, [...]

Gelecek mi bugünden çok daha kutsal olacağın, saygı duyacağın bir gün?

Arkadaşlarımıza sunacağız yapraklarını sonra,

Ayaklarının dibinde diz çöküp

Tütsüler yakacağız senin için.

Saracaksın şehirleri, köyleri

Biz mutlu olacağız;

Savaş bitecek ” 1

Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374945_eng?posInSet=3&queryId=N-b1322a90-d0ef-4a00-b16b-c98ee6d51314 metinden yararlanılarak çevrilmiştir.

 

1. Youcef Sebti, “L'Olivier”, L’enfer et la folie, Saint-Denis (France), Éditions Bouchene, 2003.