UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü Mesajı

1.12.2020

“Bu Uluslararası Dayanışma Günü’nde gelin Filistin halkının haklarını koruyacağımıza dair verdiğimiz taahhüdü yenileyelim” 1

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in bu sözleri, 29 Kasım dayanışma gününün ruhunu yansıtmaktadır. Bu gün, özgür ve barışçıl bir gelecek umuduyla uluslararası toplumun Filistin halkına verdiği desteği yeniden teyit etmek için bir fırsattır.

Bu dayanışma çağrısı, salgının aramızdaki en savunmasızlar üzerinde bıraktığı korkunç etkiler nedeniyle bugün daha da gereklidir. Sağlık krizi, Filistin halkının hâlihazırda elverişsiz olan ekonomik ve sosyal koşullarını daha da zorlaştırmıştır. Çok yüksek yoksulluk ve işsizlik oranları ile birlikte kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılada üst üste üç yıldır düşüş görülmektedir.2

O halde, uluslararası toplum tarafından sağlanan yardımın Filistinliler için hâlâ hayati önem taşıdığını ve dirençli, gelişen toplulukların kurulabilmesi için gerekli olduğunu hatırlamaya acil bir ihtiyaç vardır.

Bağlam, eğitim ve ekonomik fırsatlar konularında geri kalma riskiyle karşı karşıya olan Filistinli gençler için oldukça zor olduğundan, UNESCO'nun çalışmaları bir inanca ve bir taahhüde dayanmaktadır.

İnanç, genç Filistinlilerin barış ve karşılıklı anlayış temsilcileri olmanın anahtarına sahip olduğudur.

Taahhüt, UNESCO'nun yaratıcılığı ve kültürü teşvik ederek gençlerinin gelişimi ve sivil katılımı için Filistin'de çalışmaya devam edeceğidir.

UNESCO için bu misyon, tam anlamını insan onurunun temel taşı olarak eğitimin desteklenmesinde bulur. Bu nedenle, kırsal kesimden kız çocuklarının ve gençlerin daha geniş katılımını sağlamak için Filistin eğitim sistemini güçlendirmeliyiz. Genç Filistinlilerin bugünün ve geleceğin zorluklarını aşmak için gerekli becerileri kazanmasının yolu, Kapsayıcı kaliteli eğitim programları ile kültürlerarası diyalog ve karşılıklı anlayıştan geçer.”

Sadece bu önemli alanda değil aynı zamanda ifade özgürlüğü, kültür ve bilim konularında da diğer Birleşmiş Milletler kurumlarıyla iş birliğimiz devam etmeli ve güçlendirilmelidir.

Böylece, bu Dayanışma Günü, bize kalıcı bir barış inşa etmede Filistin halkına eşlik etme hususundaki ortak taahhüdümüzü vurgulama fırsatı vermektedir.

 

Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374951_eng?posInSet=1&queryId=N-985774f0-94cd-47ce-8052-7e7908f0b639 adresinden alınarak Türkçeye çevrilmiştir.

 

1. https://www.un.org/en/observances/International-day-of-solidarity-with-the-palestinian-people

2. https://news.un.org/fr/story/2020/09/1076702