UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Sayın Audrey Azoulay’in Uluslararası Engelliler Günü Mesajı

4.12.2020

Artık hepimizin bildiği gibi, COVID-19 salgını, her türlü engelle yaşayan insanları orantısız bir şekilde etkileyen yıkıcı sonuçlar doğurmuştur. Uygun çözümlerin eksikliği, COVID-19 krizini daha da kötüleştirmiştir.

Örneğin, herkesin erişebildiği bilgilere Braille veya işaret dilinde erişilememesi engelli bireyler için bilgi eksikliğine sebep olmuştur. Zaten tüm sonuçları değerlendirildiğinde çok önemli olan bu hususun artık sağlık krizi bağlamında da önemli hale geldiği açıktır.

Engelli çocukların ve gençlerin geleceğinin eğitimde devam eden krizden ve okulların kapanmasından olumsuz etkilenme riski bulunmaktadır. Zira en savunmasız olanlar, genellikle eğitimlerinde bir kesinti yaşama ve yürürlükteki uzaklaştırma önlemlerinden zarar görme riski en yüksek olanlardır. Ayrıca, uzaktan eğitim yöntemleri, özel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilmemiştir.

Bu benzeri görülmemiş durumla karşı karşıya kaldığınızda, gerçekten herkese yönelik çözümlerin geliştirilmesine engelli insanları dâhil etmek ve deneyimlerden ders çıkarmak çok önemlidir.

Genel olarak, tüm engellilik türlerinin eğitime daha iyi dâhil edilmesi gerekir. Bu, kapsayıcılığı teşvik etmeyi amaçlayan dijital kaynaklar ve beceriler geliştirerek, öğretmenleri herkes için erişilebilir eğitim ilkeleri konusunda eğiterek ve farklı öğrenme ihtiyaçlarına uyarlanmış erişilebilir araçlar oluşturarak başarılabilir. Bu sadece engelli öğrenciler için değil sınıf arkadaşları için de çok önemlidir. Böylece, tüm öğrenciler daha kapsayıcı bir eğitimden yararlanmış olur.

Diğer tüm kamu yararlarına erişim gibi eğitime erişim de evrensel hale gelmelidir. Bu bir adalet ve temel insan haklarına saygı meselesidir.

Engellilerin, yaşadıkları toplumların siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına tam anlamıyla katılma temel haklarından mahrum bırakılmasına izin veremeyiz.

Bu tür ayrımcılıkla mücadele için temel çerçeve Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'de belirtilmiştir.

Artık, engelleri ne olursa olsun, insanların özel ihtiyaçlarını karşılamak için emrimizdeki müthiş kaynakları - özellikle de bilim ve teknolojiyi - seferber ederek, Sözleşme'nin hedeflerine ulaşmanın yollarını bulmalıyız. Kalıcı kapsayıcılığı sağlamak için, engelliler becerilerini ve yeteneklerini uygulayabilmeli ve çözümlerin geliştirilmesinde tam bir rol oynayabilmelidir.

Bu Uluslararası Engelliler Günü'nde, tüm uluslararası toplumu, engelli kişilerin krize yanıt vermeye ve yeni olasılıkların oluşturulmasına aktif olarak katkıda bulunabilmesi için harekete geçmeye çağırıyorum.

Pandemi aynı zamanda bu temel sorunları vurgulamak ve kararlı bir ilerleme kaydetmek için eşsiz bir fırsat yaratmıştır. Gelin birlikte bu fırsatı değerlendirelim ve farklılığa ve insan onuruna saygılı, daha kapsayıcı bir toplum inşa etmek için daha somut adımlar atalım.

 

 

Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374997_eng adresinden yararlanılarak Türkçeleştirilmiştir.